Indeks naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Vol. 66, Br. 3 (2018) PREDUGOVOR OBEZBEĐEN KAPAROM KOD UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI U PRAVU SRBIJE Sažetak   PDF   DOI
Dragor Hiber
 
Vol. 66, Br. 2 (2018) PREDUGOVORNA DUŽNOST OBAVEŠTAVANjA JEMACA Sažetak   PDF   Doi
Snežana Dabić
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Prilog proučavanju srednjovekovnog prava: oslobađanje u vizantijskim testamentima Sažetak   PDF   DOI
Tamara Matović
 
Vol. 66, Br. 3 (2018) PRILOG ZA USPOSTAVLJANJE NOVE NAUČNE DISCIPLINE: PRAVO REVIZIJE JAVNOG SEKTORA Sažetak   PDF   DOI
Ljubiša Dabić
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) PRIMENA KONVENCIJE UJEDINjENIH NACIJA O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE KADA PRAVILA MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA UPUTE NA PRIMENU PRAVA DRŽAVE-UGOVORNICE Sažetak   PDF   DOI
Marko Jovanović
 
Vol. 64, Br. 2 (2016) Pristupanje Evropske unije Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima kao vid unapređenja zaštite ljudskih prava u Evropi Sažetak   PDF   DOI
Ivana Krstić, Bojana Čučković
 
Vol. 67, Br. 1 (2019) PRIVATNOPRAVNI ASPEKT ODGOVORNOSTI DRŽAVE ZA PROTIVPRAVNE EKSTRATERITORIJALNE AKTE Sažetak   PDF(ћир)   PDF   DOI
Uglješa Grušić
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Privilegije na brodu u situaciji stečaja brodovlasnika Sažetak   PDF   DOI
Svetislav Janković
 
Vol. 63, Br. 3 (2015) PROCEDURAL ASPECTS OF ARTICLE 8 OF THE ECHR IN ENVIRONMENTAL CASES – THE GREENING OF HUMAN RIGHTS LAW Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Ivana Krstić, Bojana Čučković
 
Vol. 67, Br. 3 (2019) PROCEDURES AND CONDITIONS FOR THE SELECTION OF THE CONSTITUTIONAL COURT JUDGES IN THE POST-YUGOSLAV STATES Sažetak   PDF (English)
Đorđe Marković
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) PROVIZIJA TRGOVINSKOG ZASTUPNIKA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Mirjana Radović
 
Vol. 67, Br. 2 (2019) Pürner, Stefan (ur.). 2016. Godišnjak za ustavno pravo 2016 Vol. 1. Beograd: Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju – Dosije studio, 343. Detalji   PDF   PDF(ћир)
Tanasije Marinković
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) RAZMATRANjA O PRAVU NA ZAŠTITU ZDRAVLjA OD KOSMIČKOG ZRAČENjA U VAZDUHOPLOVSTVU Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Nataša Tomić-Petrović
 
Vol. 63, Br. 2 (2015) RAZVOJ KULTURE ODSTUPANJA OD „PRIMENI ILI OBJASNI“ PRAVILA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Vuk Radović
 
Vol. 63, Br. 3 (2015) Relationship between the International Court of Justice and the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia in Respect of the Adjudication of Genocide Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Milenko Kreća
 
Vol. 64, Br. 3 (2016) RELIGIOUS EDUCATION IN PUBLIC SCHOOLS AND RELIGIOUS IDENTITY IN POST-COMMUNIST SERBIA Sažetak   PDF (English)   DOI (English)
Sima Avramović
 
Vol. 63, Br. 2 (2015) REOSIGURANJE – SUŠTINA, DOMAŠAJ I ZNAČAJ Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Nataša Petrović Tomić
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) REŠAVANjE POTROŠAČKIH SPOROVA PRED ARBITRAŽOM Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Nataša Petrović Tomić
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) RETROAKTIVNOST ZAKONA U PORESKOM PRAVU Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Dejan Popović, Gordana Ilić-Popov
 
Vol. 64, Br. 3 (2016) Right to Privacy and Legal Recognition of Gender Identity in Serbia – Constitutional Court of Serbia at Work Sažetak   PDF (English)   DOI (English)
Tatjana Papić
 
Vol. 66, Br. 3 (2018) RIMSKO PRAVO U DOKTORSKIM TEZAMA NIKOLE KRSTIĆA IZ 1854. GODINE Sažetak   PDF   DOI
Žika Bujuklić
 
Vol. 66, Br. 3 (2018) ROBERT BORK I PROBLEM SUDSKE DIKTATURE Sažetak   PDF   DOI
Miša Đurković
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) Ronald Coase, Ning Wang, How China Became Capitalist, Palgrave Macmillan, 2013, 272 Sažetak   PDF   HTML
Ana Odorović
 
Vol. 65, Br. 1 (2017) Sadržina pomilovanja i pojedine nedoumice u njegovoj primeni Sažetak   PDF   DOI
Igor Vuković, Vanja Bajović
 
Vol. 65, Br. 4 (2017) Samuel Bowles, The Moral Economy: Why Good Incentives Are No Substitute for Good Citizens, Yale University Press, New Haven & London, 2016, 272 Detalji   PDF (English)
Boris Begović
 
201 - 225 od 312 stavke/a << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>