Indeks naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) SPROVOĐENjE AGRARNE REFORME U KRALjEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA NA PRIMERU VELIKOG POSEDA STRANOG DRŽAVLjANINA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Gordana Drakić
 
Vol. 63, Br. 2 (2015) SRPSKA BIBLIOGRAFIJA: KNJIGE 1868–1944. I SRPSKI KNJIŽEVNICI – SVRŠENI PRAVNICI Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)
Borjanka Trajković, Svetlana Mirčov
 
Vol. 63, Br. 3 (2015) STALKING IN NEW YORK Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Frank J. LaBuda
 
Vol. 66, Br. 2 (2018) Stephen D. King, Grave New World: The End of Globalization, the Return of History, Yale University Press, New Haven – London 2017, 290. Detalji   PDF   Doi
Ana Odorović
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Šteta usled neželjenog rođenja i neželjenog života: osvrt na Zojin zakon Sažetak   PDF   DOI
Marija Karanikić Mirić
 
Vol. 65, Br. 3 (2017) ŠTETNO DEJSTVO ARBITRAŽNOG REŠAVANjA SPOROVA IZ INTERNIH SPORAZUMA EVROPSKE UNIJE O ZAŠTITI STRANIH INVESTICIJA NA PRAVNI POREDAK EVROPSKE UNIJE Sažetak   PDF   doi
Radovan D. Vukadinović
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) STOGODIŠNjICA POČETKA PRVOG SVETSKOG RATA Sažetak   PDF
Boris Begović
 
Vol. 66, Br. 2 (2018) STRUKTURA SUDSKIH VEĆA U KRIVIČNIM SUDOVIMA Sažetak   PDF   DOI
Veljko Turanjanin, Dragana Čvorović
 
Vol. 63, Br. 2 (2015) SUDSKA KONTROLA RADA IZVRŠITELJA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Nikola Bodiroga
 
Vol. 66, Br. 2 (2018) SUDSKA ZAŠTITA DRŽAVINE USLED OBUSTAVE ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE Sažetak   PDF   Doi
Marko Radović, Marko Tomić
 
Vol. 66, Br. 1 (2018) SUSPENZIVNO DEJSTVO ŽALBE U PORESKOM UPRAVNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRBIJE Sažetak   PDF   Doi
Minja Đokić
 
Vol. 63, Br. 2 (2015) SUĐENJE DAMASKINU HILANDARCU NA SVETOJ GORI I MEĐUPRAVOSLAVNI ODNOSI SREDINOM XVII VEKA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Vladislav Puzović
 
Vol. 63, Br. 2 (2015) SVETISLAV TABOROŠI (1946–2015) Detalji   PDF   HTML
Tatjana Jovanić
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) TAJNI NADZOR KOMUNIKACIJE – USKLAĐENOST SA PRAKSOM EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Milica Kovačević
 
Vol. 63, Br. 2 (2015) TELEOLOŠKA REDUKCIJA KAO HERMENUTIČKI INSTRUMENT – PRILOG SOCIOLOŠKOJ TEORIJI Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Saša B. Bovan
 
Vol. 66, Br. 3 (2018) TELESNO KAŽNJAVANJE DECE SA ASPEKATA PORODIČNOG I KRIVIČNOG PRAVA ‒ (NE)POMIRLJIVI TONOVI Sažetak   PDF   DOI
Svetlana Mijović
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) TELEVIZIJSKI FORMATI KAO (NE)ZAŠTIĆENA INTELEKTUALNA DOBRA Sažetak   PDF   DOI
Dušan V. Popović
 
Vol. 65, Br. 3 (2017) TEORIJSKE OSNOVE PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA Sažetak   PDF   doi
Mirko Vasiljević, Vuk Radović
 
Vol. 64, Br. 3 (2016) THE ADOPTION OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE USE OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS IN INTERNATIONAL CONTRACTS IN SERBIA – A WAY TO FACILITATE CROSS-BORDER TRADE Sažetak   PDF (English)   DOI (English)
Dina Prokić
 
Vol. 66, Br. 4 (2018) THE CAPACITY OF THE ADMINISTRATIVE COURT IN SERBIA TO DEAL WITH ASYLUM CASES Sažetak   PDF (English)   DOI (English)
Marko Davinić, Ivana Krstić
 
Vol. 66, Br. 4 (2018) THE LEGAL NATURE OF THE SLOVENIAN SPECIAL TAX ON UNDECLARED INCOME Sažetak   PDF (English)   DOI (English)
Jernej Podlipnik
 
Vol. 63, Br. 3 (2015) THE LEGAL STATUS AND MONASTIC ORGANIZATION ON MOUNT ATHOS IN THE 18TH CENTURY Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Dalibor Djukic
 
Vol. 64, Br. 3 (2016) THE NEW THEATRE OF THE STRUGGLE FOR EU UNITY  JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS AND POLICE COOPERATION CONFRONTS MEMBER STATE SOVEREIGNTY Sažetak   PDF (English)   DOI (English)
Maja Lukić
 
Vol. 67, Br. 1 (2019) THE PERFECT SILENCE: AN EMPIRICAL STUDY ON HOW IGNORANCE AND LACK OF CRITICAL DEBATE EFFECT THE PROCESS OF ENACTING TAX LEGISLATION IN SERBIA Sažetak   PDF (English)   DOI (English)
Svetislav V. Kostić, Danilo Vuković
 
Vol. 62, Br. 3 (2014) THE RES JUDICATA RULE IN JURISDICTIONAL DECISIONS OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Milenko Kreća
 
201 - 225 od 275 stavke/a << < 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>