Indeks naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Vol. 65, Br. 1 (2017) Slučajevi „nestalih beba”: Ustavni sud vs. Evropski sud za ljudska prava? Sažetak   PDF   DOI
Marija Draškić
 
Vol. 64, Br. 3 (2016) SOME REMARKS REGARDING THE PROCEDURE OF THE APPOINTMENT OF THE SECRETARY GENERAL OF THE UNITED NATIONS Sažetak   PDF (English)   DOI (English)
Marko Novaković
 
Vol. 65, Br. 4 (2017) SOME SPECIFIC ISSUES ABOUT ARBITRABILITY IN SPAIN: BACK TO THE PAST? Sažetak   PDF (English)   Doi (English)
Maria Pilar Perales Viscasillas
 
Vol. 65, Br. 1 (2017) Sporna pitanja u vezi sa krivičnim djelom nesavjesno pružanje ljekarske pomoći Sažetak   PDF
Jelena Đurišić
 
Vol. 65, Br. 1 (2017) Sporna pitanja u vezi sa krivičnim djelom nesavjesno pružanje ljekarske pomoći Sažetak   PDF   DOI
Jelena Đurišić
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) SPROVOĐENjE AGRARNE REFORME U KRALjEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA NA PRIMERU VELIKOG POSEDA STRANOG DRŽAVLjANINA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Gordana Drakić
 
Vol. 63, Br. 2 (2015) SRPSKA BIBLIOGRAFIJA: KNJIGE 1868–1944. I SRPSKI KNJIŽEVNICI – SVRŠENI PRAVNICI Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)
Borjanka Trajković, Svetlana Mirčov
 
Vol. 63, Br. 3 (2015) STALKING IN NEW YORK Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Frank J. LaBuda
 
Vol. 66, Br. 2 (2018) Stephen D. King, Grave New World: The End of Globalization, the Return of History, Yale University Press, New Haven – London 2017, 290. Detalji   PDF   Doi
Ana Odorović
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Šteta usled neželjenog rođenja i neželjenog života: osvrt na Zojin zakon Sažetak   PDF   DOI
Marija Karanikić Mirić
 
Vol. 65, Br. 3 (2017) ŠTETNO DEJSTVO ARBITRAŽNOG REŠAVANjA SPOROVA IZ INTERNIH SPORAZUMA EVROPSKE UNIJE O ZAŠTITI STRANIH INVESTICIJA NA PRAVNI POREDAK EVROPSKE UNIJE Sažetak   PDF   doi
Radovan D. Vukadinović
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) STOGODIŠNjICA POČETKA PRVOG SVETSKOG RATA Sažetak   PDF
Boris Begović
 
Vol. 66, Br. 2 (2018) STRUKTURA SUDSKIH VEĆA U KRIVIČNIM SUDOVIMA Sažetak   PDF   DOI
Veljko Turanjanin, Dragana Čvorović
 
Vol. 63, Br. 2 (2015) SUDSKA KONTROLA RADA IZVRŠITELJA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Nikola Bodiroga
 
Vol. 66, Br. 2 (2018) SUDSKA ZAŠTITA DRŽAVINE USLED OBUSTAVE ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE Sažetak   PDF   Doi
Marko Radović, Marko Tomić
 
Vol. 66, Br. 1 (2018) SUSPENZIVNO DEJSTVO ŽALBE U PORESKOM UPRAVNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRBIJE Sažetak   PDF   Doi
Minja Đokić
 
Vol. 63, Br. 2 (2015) SUĐENJE DAMASKINU HILANDARCU NA SVETOJ GORI I MEĐUPRAVOSLAVNI ODNOSI SREDINOM XVII VEKA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Vladislav Puzović
 
Vol. 63, Br. 2 (2015) SVETISLAV TABOROŠI (1946–2015) Detalji   PDF   HTML
Tatjana Jovanić
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) TAJNI NADZOR KOMUNIKACIJE – USKLAĐENOST SA PRAKSOM EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Milica Kovačević
 
Vol. 63, Br. 2 (2015) TELEOLOŠKA REDUKCIJA KAO HERMENUTIČKI INSTRUMENT – PRILOG SOCIOLOŠKOJ TEORIJI Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Saša B. Bovan
 
Vol. 66, Br. 3 (2018) TELESNO KAŽNJAVANJE DECE SA ASPEKATA PORODIČNOG I KRIVIČNOG PRAVA ‒ (NE)POMIRLJIVI TONOVI Sažetak   PDF   DOI
Svetlana Mijović
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) TELEVIZIJSKI FORMATI KAO (NE)ZAŠTIĆENA INTELEKTUALNA DOBRA Sažetak   PDF   DOI
Dušan V. Popović
 
Vol. 65, Br. 3 (2017) TEORIJSKE OSNOVE PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA Sažetak   PDF   doi
Mirko Vasiljević, Vuk Radović
 
Vol. 64, Br. 3 (2016) THE ADOPTION OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE USE OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS IN INTERNATIONAL CONTRACTS IN SERBIA – A WAY TO FACILITATE CROSS-BORDER TRADE Sažetak   PDF (English)   DOI (English)
Dina Prokić
 
Vol. 63, Br. 3 (2015) THE LEGAL STATUS AND MONASTIC ORGANIZATION ON MOUNT ATHOS IN THE 18TH CENTURY Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Dalibor Djukic
 
176 - 200 od 249 stavke/a << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>