Indeks naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Vol. 65, Br. 1 (2017) Tužilački saveti i garancija tužilačke autonomije u državama Zapadnog Balkana Sažetak   PDF   DOI
Marina Matić Bošković
 
Vol. 64, Br. 3 (2016) TYPES OF RELATIONSHIPS BETWEEN THE STATE, RELIGION AND RELIGIOUS ORGANIZATIONS IN EUROPE – AN ATTEMPT TO DEVELOP A NEW CLASSIFICATION Sažetak   PDF (English)   DOI (English)
Velizar Mirčov, Ivica Mladenović
 
Vol. 65, Br. 2 (2017) UGOVOR O OSIGURANjU SPOSOBNOSTI VRAĆANjA KREDITA Sažetak   PDF
Nataša Petrović Tomić
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) ULOGA POROTE U FRANCUSKOM KRIVIČNOM POSTUPKU Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Dragana Čvorović, Veljko Turanjanin
 
Vol. 63, Br. 2 (2015) ULOGA PRAVOSUDNE AKADEMIJE U IZBORU SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA U DRŽAVAMA U OKRUŽENJU Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)
Milorad Dragoljub Debeljacki
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) UNAPRED PRIPREMLjENI PLANOVI REORGANIZACIJE I PROBLEM NEGATIVNE SELEKCIJE Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Branko Radulović
 
Vol. 65, Br. 2 (2017) UNUTRAŠNjE PRAVO U MEĐUNARODNOJ INVESTICIONOJ ARBITRAŽI: ZABORAVLjENI I ZAPOSTAVLjENI IZVOR PRAVA Sažetak   PDF
Sanja Đajić, Maja Stanivuković
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) USLOV ZA DOZVOLjENOST TUŽBE PROTIV OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Miloš Radovanović
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) USLOVI ZA VRŠENjE PRAVA AKCIONARA NA POSTAVLjANjE PITANjA Sažetak   PDF   DOI
Vuk Radović
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Uslovni otpust – pravna i penološka analiza Sažetak   PDF   DOI
Đorđe Ignjatović
 
Vol. 65, Br. 2 (2017) USTAV SRBIJE I PRAVA OPOZICIJE Sažetak   PDF
Slobodan P. Orlović
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Uticaj opomene za plaćanje poreskog duga na tok poreske zastarelosti Sažetak   PDF   DOI
Minja Đokić
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) UTICAJ SAVESNOSTI POVERIOCA NA POSLEDICE NEOSNOVANIH RASKIDA UGOVORA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Katarina Dolović
 
Vol. 64, Br. 2 (2016) Uticaj sistema vlasti na načelo participacije u savremenim federacijama Sažetak   PDF   DOI
Marko Stanković
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) Uvod u pravo Francuske, Institut za uporedno pravo u Beogradu, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2014, 506. Detalji   PDF
Miloš Stanić
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) VANBRAČNE ZAJEDNICE – KANONSKOPRAVNA PERSPEKTIVA Sažetak   PDF   DOI
Zoran Devrnja
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) VANREDNO UKIDANjE REŠENjA: ODNOS JAVNOG INTERESA I INTERESA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Mirjana Drenovak-Ivanović
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) VETERANI PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LjUDSKA PRAVA: VUČKOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Živorad Rašević
 
Vol. 65, Br. 1 (2017) Vinske posude (vasa vinaria) u rimskom pravu Sažetak   PDF
Samir Aličić
 
Vol. 65, Br. 1 (2017) Vinske posude (vasa vinaria) u rimskom pravu Sažetak   PDF   DOI
Samir Aličić
 
Vol. 64, Br. 2 (2016) Vladimir V. Vodinelić, Državina: Pojam, priroda, zaštita i razlog zaštite, Beograd 2015, 161. Detalji   PDF
Radenka Cvetić
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) VREDNOSNA USMERENOST PRAVA NASPRAM PRAVNOG POZITIVIZMA Sažetak   PDF   DOI
Marko Trajković
 
Vol. 65, Br. 2 (2017) VRŠENjE RODITELjSKOG PRAVA U SLUČAJU OSPORAVANjA/UTVRĐIVANjA OČINSTVA DETETA – TRI PRISTUPA NEMAČKOG, ENGLESKOG I SRPSKOG PRAVA Sažetak   PDF
Uroš Novaković
 
Vol. 64, Br. 3 (2016) WHICH ANIMAL RIGHTS SHOULD BE RECOGNISED? Sažetak   PDF (English)   DOI (English)
Nataša Stojanović
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) William Easterly, The Tyranny of Experts: Economists, Dictators and the Forgotten Rights of the Poor, Basic Books, New York, 2013, 394 Sažetak   PDF   HTML
Peđa Mitrović
 
151 - 175 od 181 stavke/a << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>