Indeks naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Vol. 65, Br. 3 (2017) TEORIJSKE OSNOVE PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA Sažetak   PDF   doi
Mirko Vasiljević, Vuk Radović
 
Vol. 64, Br. 3 (2016) THE ADOPTION OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE USE OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS IN INTERNATIONAL CONTRACTS IN SERBIA – A WAY TO FACILITATE CROSS-BORDER TRADE Sažetak   PDF (English)   DOI (English)
Dina Prokić
 
Vol. 63, Br. 3 (2015) THE LEGAL STATUS AND MONASTIC ORGANIZATION ON MOUNT ATHOS IN THE 18TH CENTURY Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Dalibor Djukic
 
Vol. 64, Br. 3 (2016) THE NEW THEATRE OF THE STRUGGLE FOR EU UNITY  JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS AND POLICE COOPERATION CONFRONTS MEMBER STATE SOVEREIGNTY Sažetak   PDF (English)   DOI (English)
Maja Lukić
 
Vol. 62, Br. 3 (2014) THE RES JUDICATA RULE IN JURISDICTIONAL DECISIONS OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Milenko Kreća
 
Vol. 62, Br. 3 (2014) THE SIGNIFICANCE OF JUDICIAL REVIEW OF SUB-NATIONAL CONSTITUTIONS AND LAWS IN FEDERAL STATES Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Marko Stanković
 
Vol. 62, Br. 3 (2014) THEORETICAL DISAGREEMENT ABOUT LAW Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Miloš Zdravković
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 2014, 685 Sažetak   PDF   HTML
Dr Boris Begović
 
Vol. 64, Br. 2 (2016) Tumačenje prema prirodi stvari – prilog sociološkoj teoriji tumačenja prava Sažetak   PDF   DOI
Saša B. Bovan
 
Vol. 65, Br. 3 (2017) TUŽILAČKA ISTRAGA – PREDNOSTI I MANE Sažetak   PDF   doi
Natalija Živković
 
Vol. 65, Br. 1 (2017) Tužilački saveti i garancija tužilačke autonomije u državama Zapadnog Balkana Sažetak   PDF
Marina Matić Bošković
 
Vol. 65, Br. 1 (2017) Tužilački saveti i garancija tužilačke autonomije u državama Zapadnog Balkana Sažetak   PDF   DOI
Marina Matić Bošković
 
Vol. 64, Br. 3 (2016) TYPES OF RELATIONSHIPS BETWEEN THE STATE, RELIGION AND RELIGIOUS ORGANIZATIONS IN EUROPE – AN ATTEMPT TO DEVELOP A NEW CLASSIFICATION Sažetak   PDF (English)   DOI (English)
Velizar Mirčov, Ivica Mladenović
 
Vol. 65, Br. 2 (2017) UGOVOR O OSIGURANjU SPOSOBNOSTI VRAĆANjA KREDITA Sažetak   PDF   doi
Nataša Petrović Tomić
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) ULOGA POROTE U FRANCUSKOM KRIVIČNOM POSTUPKU Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Dragana Čvorović, Veljko Turanjanin
 
Vol. 63, Br. 2 (2015) ULOGA PRAVOSUDNE AKADEMIJE U IZBORU SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA U DRŽAVAMA U OKRUŽENJU Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)
Milorad Dragoljub Debeljacki
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) UNAPRED PRIPREMLjENI PLANOVI REORGANIZACIJE I PROBLEM NEGATIVNE SELEKCIJE Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Branko Radulović
 
Vol. 65, Br. 2 (2017) UNUTRAŠNjE PRAVO U MEĐUNARODNOJ INVESTICIONOJ ARBITRAŽI: ZABORAVLjENI I ZAPOSTAVLjENI IZVOR PRAVA Sažetak   PDF   doi
Sanja Đajić, Maja Stanivuković
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) USLOV ZA DOZVOLjENOST TUŽBE PROTIV OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Miloš Radovanović
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) USLOVI ZA VRŠENjE PRAVA AKCIONARA NA POSTAVLjANjE PITANjA Sažetak   PDF   DOI
Vuk Radović
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Uslovni otpust – pravna i penološka analiza Sažetak   PDF   DOI
Đorđe Ignjatović
 
Vol. 65, Br. 2 (2017) USTAV SRBIJE I PRAVA OPOZICIJE Sažetak   PDF   doi
Slobodan P. Orlović
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Uticaj opomene za plaćanje poreskog duga na tok poreske zastarelosti Sažetak   PDF   DOI
Minja Đokić
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) UTICAJ SAVESNOSTI POVERIOCA NA POSLEDICE NEOSNOVANIH RASKIDA UGOVORA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Katarina Dolović
 
Vol. 64, Br. 2 (2016) Uticaj sistema vlasti na načelo participacije u savremenim federacijama Sažetak   PDF   DOI
Marko Stanković
 
151 - 175 od 193 stavke/a << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>