Indeks naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Vol. 66, Br. 2 (2018) POMORSKE ARBITRAŽE Sažetak   PDF   Doi
Nebojša Jovanović
 
Vol. 65, Br. 2 (2017) POREKLO ZABLUDE O SVRSI VALUTNE KLAUZULE Sažetak   PDF   doi
Boris Begović, Nikola Ilić
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) PORESKA STRUKTURA I KORUPCIJA Sažetak   PDF   DOI
Gordana Ilić-Popov, Dejan Popović
 
Vol. 66, Br. 2 (2018) PORESKOPRAVNI TRETMAN HIBRIDNIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA Sažetak   PDF   Doi
Dragan Bosankić
 
Vol. 66, Br. 1 (2018) PORODIČNO PRAVO U FRANCUSKOJ – PRAVO U PREOBRAŽAJU Sažetak   PDF   Doi
Ana Želčević Diamel
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) POSEBNA MEĐUNARODNA NADLEŽNOST ZA SPOROVE IZ UGOVORNIH ODNOSA PREMA PRAVU EU I PRAVU REPUBLIKE SRBIJE Sažetak   PDF   DOI
Milena Petrović
 
Vol. 63, Br. 3 (2015) POTENTIALS AND STRUCTURE OF FISCAL DEVALUATION IN SERBIA Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Miloš Milošević, Mihajlo Babin
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Potrošač u pravu osiguranja Sažetak   PDF   DOI
Milena Čorkalo
 
Vol. 65, Br. 3 (2017) POVREDA PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU PRED ORGANIMA UPRAVE Sažetak   PDF   doi
Milijana Trifković
 
Vol. 65, Br. 1 (2017) Pravda i pravo: novi odgovori na staro pitanje Sažetak   PDF   DOI
Goran Dajović
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) PRAVNA ODGOVORNOST ZA RAZVOJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Predrag Stojanović, Ilija Zindović
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) PRAVNA PRIRODA AFATOMIJE Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Miloš Stanković
 
Vol. 64, Br. 2 (2016) Pravna priroda i krivičnopravni (materijalni i procesni) efekat zastarelosti krivičnog gonjenja – I deo Sažetak   PDF   DOI
Milan Škulić
 
Vol. 65, Br. 1 (2017) Pravna priroda i krivičnopravni (materijalni i procesni) efekat zastarelosti krivičnog gonjenja – II deo Sažetak   PDF   DOI
Milan Škulić
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) PRAVNO-POLITIČKO OPRAVDANjE KRIVIČNOG DELA KORIŠĆENjA PLATNIH KARTICA BEZ POKRIĆA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Igor Vuković, Mirjana Radović
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) PRAVO AKCIONARA NA INDIVIDUALNU TUŽBU Sažetak   PDF   DOI
Jelena Lepetić
 
Vol. 65, Br. 2 (2017) PRAVO NA PRIVATNOST ZAPOSLENIH Sažetak   PDF   doi
Jelena Danilović
 
Vol. 66, Br. 1 (2018) Pravo na zdravu životnu sredinu kao intergeneracijski fenomen Sažetak   PDF   Doi
Andreja Mihailović
 
Vol. 64, Br. 2 (2016) Predrag Šulejić (1934–2016) Detalji   PDF
Mirko Vasiljević
 
Vol. 66, Br. 3 (2018) PREDUGOVOR OBEZBEĐEN KAPAROM KOD UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI U PRAVU SRBIJE Sažetak   PDF   DOI
Dragor Hiber
 
Vol. 66, Br. 2 (2018) PREDUGOVORNA DUŽNOST OBAVEŠTAVANjA JEMACA Sažetak   PDF   Doi
Snežana Dabić
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Prilog proučavanju srednjovekovnog prava: oslobađanje u vizantijskim testamentima Sažetak   PDF   DOI
Tamara Matović
 
Vol. 66, Br. 3 (2018) PRILOG ZA USPOSTAVLJANJE NOVE NAUČNE DISCIPLINE: PRAVO REVIZIJE JAVNOG SEKTORA Sažetak   PDF   DOI
Ljubiša Dabić
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) PRIMENA KONVENCIJE UJEDINjENIH NACIJA O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE KADA PRAVILA MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA UPUTE NA PRIMENU PRAVA DRŽAVE-UGOVORNICE Sažetak   PDF   DOI
Marko Jovanović
 
Vol. 64, Br. 2 (2016) Pristupanje Evropske unije Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima kao vid unapređenja zaštite ljudskih prava u Evropi Sažetak   PDF   DOI
Ivana Krstić, Bojana Čučković
 
151 - 175 od 275 stavke/a << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>