Indeks naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Vol. 65, Br. 1 (2017) Pravda i pravo: novi odgovori na staro pitanje Sažetak   PDF   DOI
Goran Dajović
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) PRAVNA ODGOVORNOST ZA RAZVOJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Predrag Stojanović, Ilija Zindović
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) PRAVNA PRIRODA AFATOMIJE Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Miloš Stanković
 
Vol. 64, Br. 2 (2016) Pravna priroda i krivičnopravni (materijalni i procesni) efekat zastarelosti krivičnog gonjenja – I deo Sažetak   PDF   DOI
Milan Škulić
 
Vol. 65, Br. 1 (2017) Pravna priroda i krivičnopravni (materijalni i procesni) efekat zastarelosti krivičnog gonjenja – II deo Sažetak   PDF   DOI
Milan Škulić
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) PRAVNO-POLITIČKO OPRAVDANjE KRIVIČNOG DELA KORIŠĆENjA PLATNIH KARTICA BEZ POKRIĆA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Igor Vuković, Mirjana Radović
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) PRAVO AKCIONARA NA INDIVIDUALNU TUŽBU Sažetak   PDF   DOI
Jelena Lepetić
 
Vol. 65, Br. 2 (2017) PRAVO NA PRIVATNOST ZAPOSLENIH Sažetak   PDF   doi
Jelena Danilović
 
Vol. 66, Br. 1 (2018) Pravo na zdravu životnu sredinu kao intergeneracijski fenomen Sažetak   PDF   Doi
Andreja Mihailović
 
Vol. 64, Br. 2 (2016) Predrag Šulejić (1934–2016) Detalji   PDF
Mirko Vasiljević
 
Vol. 66, Br. 3 (2018) PREDUGOVOR OBEZBEĐEN KAPAROM KOD UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI U PRAVU SRBIJE Sažetak   PDF   DOI
Dragor Hiber
 
Vol. 66, Br. 2 (2018) PREDUGOVORNA DUŽNOST OBAVEŠTAVANjA JEMACA Sažetak   PDF   Doi
Snežana Dabić
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Prilog proučavanju srednjovekovnog prava: oslobađanje u vizantijskim testamentima Sažetak   PDF   DOI
Tamara Matović
 
Vol. 66, Br. 3 (2018) PRILOG ZA USPOSTAVLJANJE NOVE NAUČNE DISCIPLINE: PRAVO REVIZIJE JAVNOG SEKTORA Sažetak   PDF   DOI
Ljubiša Dabić
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) PRIMENA KONVENCIJE UJEDINjENIH NACIJA O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE KADA PRAVILA MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA UPUTE NA PRIMENU PRAVA DRŽAVE-UGOVORNICE Sažetak   PDF   DOI
Marko Jovanović
 
Vol. 64, Br. 2 (2016) Pristupanje Evropske unije Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima kao vid unapređenja zaštite ljudskih prava u Evropi Sažetak   PDF   DOI
Ivana Krstić, Bojana Čučković
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Privilegije na brodu u situaciji stečaja brodovlasnika Sažetak   PDF   DOI
Svetislav Janković
 
Vol. 63, Br. 3 (2015) PROCEDURAL ASPECTS OF ARTICLE 8 OF THE ECHR IN ENVIRONMENTAL CASES – THE GREENING OF HUMAN RIGHTS LAW Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Ivana Krstić, Bojana Čučković
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) PROVIZIJA TRGOVINSKOG ZASTUPNIKA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Mirjana Radović
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) RAZMATRANjA O PRAVU NA ZAŠTITU ZDRAVLjA OD KOSMIČKOG ZRAČENjA U VAZDUHOPLOVSTVU Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Nataša Tomić-Petrović
 
Vol. 63, Br. 2 (2015) RAZVOJ KULTURE ODSTUPANJA OD „PRIMENI ILI OBJASNI“ PRAVILA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Vuk Radović
 
Vol. 63, Br. 3 (2015) Relationship between the International Court of Justice and the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia in Respect of the Adjudication of Genocide Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Milenko Kreća
 
Vol. 64, Br. 3 (2016) RELIGIOUS EDUCATION IN PUBLIC SCHOOLS AND RELIGIOUS IDENTITY IN POST-COMMUNIST SERBIA Sažetak   PDF (English)   DOI (English)
Sima Avramović
 
Vol. 63, Br. 2 (2015) REOSIGURANJE – SUŠTINA, DOMAŠAJ I ZNAČAJ Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Nataša Petrović Tomić
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) REŠAVANjE POTROŠAČKIH SPOROVA PRED ARBITRAŽOM Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Nataša Petrović Tomić
 
151 - 175 od 262 stavke/a << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>