Indeks naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Vol. 64, Br. 3 (2016) Philip T. Hoffman, Why Did Europe Conquer the World?, Princeton University Press, Princeton & Oxford, 2015, 272 Detalji   PDF (English)
Boris Begović
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) POBIJANjE UGOVORA O JEMSTVU U STEČAJNOM POSTUPKU Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Dragor Hiber
 
Vol. 66, Br. 1 (2018) POJEDINE NEDOUMICE U PRIMENI ZAKONA O SPREČAVANjU NASILjA U PORODICI Sažetak   PDF   Doi
Dragana Kolarić, Saša Marković
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) POKAJNIČKI PROGRAM I ODGOVORNOST ZA ŠTETU ZBOG POVREDE PRAVA KONKURENCIJE Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Ivana Rakić
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) POLITIČKI IDENTITET ATINE I ARHITEKTURA AKROPOLjA Sažetak   PDF   DOI
Miloš Zdravković
 
Vol. 63, Br. 2 (2015) Pomaganje u krivičnom delu u obavljanju zanimanja i preduzimanju svakodnevnih poslova Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Igor Vuković
 
Vol. 66, Br. 2 (2018) POMORSKE ARBITRAŽE Sažetak   PDF   Doi
Nebojša Jovanović
 
Vol. 65, Br. 2 (2017) POREKLO ZABLUDE O SVRSI VALUTNE KLAUZULE Sažetak   PDF   doi
Boris Begović, Nikola Ilić
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) PORESKA STRUKTURA I KORUPCIJA Sažetak   PDF   DOI
Gordana Ilić-Popov, Dejan Popović
 
Vol. 66, Br. 2 (2018) PORESKOPRAVNI TRETMAN HIBRIDNIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA Sažetak   PDF   Doi
Dragan Bosankić
 
Vol. 66, Br. 1 (2018) PORODIČNO PRAVO U FRANCUSKOJ – PRAVO U PREOBRAŽAJU Sažetak   PDF   Doi
Ana Želčević Diamel
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) POSEBNA MEĐUNARODNA NADLEŽNOST ZA SPOROVE IZ UGOVORNIH ODNOSA PREMA PRAVU EU I PRAVU REPUBLIKE SRBIJE Sažetak   PDF   DOI
Milena Petrović
 
Vol. 63, Br. 3 (2015) POTENTIALS AND STRUCTURE OF FISCAL DEVALUATION IN SERBIA Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Miloš Milošević, Mihajlo Babin
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Potrošač u pravu osiguranja Sažetak   PDF   DOI
Milena Čorkalo
 
Vol. 65, Br. 3 (2017) POVREDA PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU PRED ORGANIMA UPRAVE Sažetak   PDF   doi
Milijana Trifković
 
Vol. 65, Br. 1 (2017) Pravda i pravo: novi odgovori na staro pitanje Sažetak   PDF   DOI
Goran Dajović
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) PRAVNA ODGOVORNOST ZA RAZVOJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Predrag Stojanović, Ilija Zindović
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) PRAVNA PRIRODA AFATOMIJE Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Miloš Stanković
 
Vol. 64, Br. 2 (2016) Pravna priroda i krivičnopravni (materijalni i procesni) efekat zastarelosti krivičnog gonjenja – I deo Sažetak   PDF   DOI
Milan Škulić
 
Vol. 65, Br. 1 (2017) Pravna priroda i krivičnopravni (materijalni i procesni) efekat zastarelosti krivičnog gonjenja – II deo Sažetak   PDF   DOI
Milan Škulić
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) PRAVNO-POLITIČKO OPRAVDANjE KRIVIČNOG DELA KORIŠĆENjA PLATNIH KARTICA BEZ POKRIĆA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Igor Vuković, Mirjana Radović
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) PRAVO AKCIONARA NA INDIVIDUALNU TUŽBU Sažetak   PDF   DOI
Jelena Lepetić
 
Vol. 65, Br. 2 (2017) PRAVO NA PRIVATNOST ZAPOSLENIH Sažetak   PDF   doi
Jelena Danilović
 
Vol. 66, Br. 1 (2018) Pravo na zdravu životnu sredinu kao intergeneracijski fenomen Sažetak   PDF   Doi
Andreja Mihailović
 
Vol. 64, Br. 2 (2016) Predrag Šulejić (1934–2016) Detalji   PDF
Mirko Vasiljević
 
126 - 150 od 249 stavke/a << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>