Indeks naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Odnos poreskog prava i privatnog prava Sažetak   PDF   DOI
Dejan Popović, Gordana Ilić-Popov
 
Vol. 66, Br. 3 (2018) ODNOS UJEDINJENIH NACIJA I EVROPSKE UNIJE: MULTILATERALNI PRAGMATIZAM U OČUVANJU MIRA I BEZBEDNOSTI Sažetak   PDF   DOI
Vladimir Ateljević
 
Vol. 63, Br. 3 (2015) ON CREDITOR’S SUPPLEMENTAL RIGHTS Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Vuk Radović, Nenad Tešić
 
Vol. 62, Br. 3 (2014) ON CRYSTALLIZATION OF LAW Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Jenő Szmodis
 
Vol. 66, Br. 1 (2018) OPEN-PRICE UGOVORI O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE – ODNOS ČLANOVA 14 I 55 KONVENCIJE UJEDINjENIH NACIJA O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE Sažetak   PDF   Doi
Sandra Fišer Šobot
 
Vol. 65, Br. 2 (2017) OPOREZIVANjE KAPITALNIH DOBITAKA PRIVREDNIH DRUŠTAVA OD PRENOSA AKCIJA UZ NAKNADU Sažetak   PDF   doi
Dejan Popović, Gordana Ilić Popov
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Opoziv čeka Sažetak   PDF   DOI
Mirjana Radović
 
Vol. 66, Br. 3 (2018) OVLAŠĆENJA JAVNOG BELEŽNIKA U PORODIČNOM PRAVU SRBIJE SA OSVRTOM NA PRAVO HRVATSKE, CRNE GORE I BOSNE I HERCEGOVINE Sažetak   PDF   DOI
Melanija Jančić
 
Vol. 63, Br. 3 (2015) PATRIA POTESTAS OR MURDER IN THE FAMILY Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Miroslava Mirković
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) Paul Collier, Exodus: Immigration and Multiculturalism in the 21 Century, Allen Lane & Penguin Books, London 2013, 309. Detalji   PDF
Boris Begović
 
Vol. 64, Br. 3 (2016) Philip T. Hoffman, Why Did Europe Conquer the World?, Princeton University Press, Princeton & Oxford, 2015, 272 Detalji   PDF (English)
Boris Begović
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) POBIJANjE UGOVORA O JEMSTVU U STEČAJNOM POSTUPKU Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Dragor Hiber
 
Vol. 66, Br. 1 (2018) POJEDINE NEDOUMICE U PRIMENI ZAKONA O SPREČAVANjU NASILjA U PORODICI Sažetak   PDF   Doi
Dragana Kolarić, Saša Marković
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) POKAJNIČKI PROGRAM I ODGOVORNOST ZA ŠTETU ZBOG POVREDE PRAVA KONKURENCIJE Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Ivana Rakić
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) POLITIČKI IDENTITET ATINE I ARHITEKTURA AKROPOLjA Sažetak   PDF   DOI
Miloš Zdravković
 
Vol. 63, Br. 2 (2015) Pomaganje u krivičnom delu u obavljanju zanimanja i preduzimanju svakodnevnih poslova Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Igor Vuković
 
Vol. 66, Br. 2 (2018) POMORSKE ARBITRAŽE Sažetak   PDF   Doi
Nebojša Jovanović
 
Vol. 65, Br. 2 (2017) POREKLO ZABLUDE O SVRSI VALUTNE KLAUZULE Sažetak   PDF   doi
Boris Begović, Nikola Ilić
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) PORESKA STRUKTURA I KORUPCIJA Sažetak   PDF   DOI
Gordana Ilić-Popov, Dejan Popović
 
Vol. 66, Br. 2 (2018) PORESKOPRAVNI TRETMAN HIBRIDNIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA Sažetak   PDF   Doi
Dragan Bosankić
 
Vol. 66, Br. 1 (2018) PORODIČNO PRAVO U FRANCUSKOJ – PRAVO U PREOBRAŽAJU Sažetak   PDF   Doi
Ana Želčević Diamel
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) POSEBNA MEĐUNARODNA NADLEŽNOST ZA SPOROVE IZ UGOVORNIH ODNOSA PREMA PRAVU EU I PRAVU REPUBLIKE SRBIJE Sažetak   PDF   DOI
Milena Petrović
 
Vol. 63, Br. 3 (2015) POTENTIALS AND STRUCTURE OF FISCAL DEVALUATION IN SERBIA Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Miloš Milošević, Mihajlo Babin
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Potrošač u pravu osiguranja Sažetak   PDF   DOI
Milena Čorkalo
 
Vol. 65, Br. 3 (2017) POVREDA PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU PRED ORGANIMA UPRAVE Sažetak   PDF   doi
Milijana Trifković
 
126 - 150 od 262 stavke/a << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>