Indeks naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Vol. 66, Br. 1 (2018) OBJEKTIVNA ODGOVORNOST MEDICINSKIH POSLENIKA ZA ŠTETU OD OPASNIH MEDICINSKIH SREDSTAVA – ARGUMENTI PRO ET CONTRA Sažetak   PDF
Đorđe L. Nikolić
 
Vol. 63, Br. 2 (2015) OBNOVA RADA PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU NEPOSREDNO POSLE ZAVRŠETKA DRUGOG SVETSKOG RATA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Dragan D. Pantić
 
Vol. 65, Br. 1 (2017) Očuvanje biodiverziteta i pravo intelektualne svojine: konceptualni nesporazum Sažetak   PDF   DOI
Slobodan Marković
 
Vol. 65, Br. 1 (2017) Od kompromisa do principa: preispitivanje koncepta supsidijarnosti i njegove uloge u reformi Evropskog suda za ljudska prava Sažetak   PDF   DOI
Aleksandar Todorović
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Odgovornost roditelja za prekršaje koje učine njihovi potomci Sažetak   PDF   DOI
Branislav R. Ristivojević, Ivan D. Milić
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Odlučnim polukorakom napred – osvrt na Zakon o ulaganjima Sažetak   PDF   DOI
Vladimir Pavić
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Odnos poreskog prava i privatnog prava Sažetak   PDF   DOI
Dejan Popović, Gordana Ilić-Popov
 
Vol. 63, Br. 3 (2015) ON CREDITOR’S SUPPLEMENTAL RIGHTS Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Vuk Radović, Nenad Tešić
 
Vol. 62, Br. 3 (2014) ON CRYSTALLIZATION OF LAW Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Jenő Szmodis
 
Vol. 66, Br. 1 (2018) OPEN-PRICE UGOVORI O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE – ODNOS ČLANOVA 14 I 55 KONVENCIJE UJEDINjENIH NACIJA O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE Sažetak   PDF
Sandra Fišer Šobot
 
Vol. 65, Br. 2 (2017) OPOREZIVANjE KAPITALNIH DOBITAKA PRIVREDNIH DRUŠTAVA OD PRENOSA AKCIJA UZ NAKNADU Sažetak   PDF   doi
Dejan Popović, Gordana Ilić Popov
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Opoziv čeka Sažetak   PDF   DOI
Mirjana Radović
 
Vol. 63, Br. 3 (2015) PATRIA POTESTAS OR MURDER IN THE FAMILY Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Miroslava Mirković
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) Paul Collier, Exodus: Immigration and Multiculturalism in the 21 Century, Allen Lane & Penguin Books, London 2013, 309. Detalji   PDF
Boris Begović
 
Vol. 64, Br. 3 (2016) Philip T. Hoffman, Why Did Europe Conquer the World?, Princeton University Press, Princeton & Oxford, 2015, 272 Detalji   PDF (English)
Boris Begović
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) POBIJANjE UGOVORA O JEMSTVU U STEČAJNOM POSTUPKU Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Dragor Hiber
 
Vol. 66, Br. 1 (2018) POJEDINE NEDOUMICE U PRIMENI ZAKONA O SPREČAVANjU NASILjA U PORODICI Sažetak   PDF
Dragana Kolarić, Saša Marković
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) POKAJNIČKI PROGRAM I ODGOVORNOST ZA ŠTETU ZBOG POVREDE PRAVA KONKURENCIJE Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Ivana Rakić
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) POLITIČKI IDENTITET ATINE I ARHITEKTURA AKROPOLjA Sažetak   PDF   DOI
Miloš Zdravković
 
Vol. 63, Br. 2 (2015) Pomaganje u krivičnom delu u obavljanju zanimanja i preduzimanju svakodnevnih poslova Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Igor Vuković
 
Vol. 66, Br. 2 (2018) POMORSKE ARBITRAŽE Sažetak   PDF
Nebojša Jovanović
 
Vol. 65, Br. 2 (2017) POREKLO ZABLUDE O SVRSI VALUTNE KLAUZULE Sažetak   PDF   doi
Boris Begović, Nikola Ilić
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) PORESKA STRUKTURA I KORUPCIJA Sažetak   PDF   DOI
Gordana Ilić-Popov, Dejan Popović
 
Vol. 66, Br. 2 (2018) PORESKOPRAVNI TRETMAN HIBRIDNIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA Sažetak   PDF
Dragan Bosankić
 
Vol. 66, Br. 1 (2018) PORODIČNO PRAVO U FRANCUSKOJ – PRAVO U PREOBRAŽAJU Sažetak   PDF
Ana Želčević Diamel
 
101 - 125 od 231 stavke/a << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>