Indeks naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) O EKONOMSKOJ NEJEDNAKOSTI I DRUŠTVENOM BLAGOSTANjU Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Boris Begović
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) O KODIFIKACIONOM ISTORIJATU MAĐARSKOG GRAĐANSKOG PRAVA I O NOVOM MAĐARSKOM GRAĐANSKOM ZAKONIKU Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Jožef Salma
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) O NASTANKU MERA BEZBEDNOSTI KAO KRIVIČNIH SANKCIJA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Dragiša Drakić
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) O uslovljenoj i usmerenoj slobodi ugovaranja privrednih subjekata Sažetak   PDF   DOI
Marko Đurđević, Dragan Pavić
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) O USTAVNOSTI IZVRŠENjA POTRAŽIVANjA PUTEM PRIVATNIH IZVRŠITELJA Sažetak   PDF   DOI
Nikola Bodiroga
 
Vol. 66, Br. 3 (2018) OBAVEZNA VAKCINACIJA DECE: PRAVO PACIJENATA ILI INTERES JAVNOG ZDRAVLJA? Sažetak   PDF   DOI
Marija Draškić
 
Vol. 66, Br. 3 (2018) OBIČAJI KAO IZVORI MEĐUNARODNOG KOSMIČKOG PRAVA Sažetak   PDF   DOI
Boris Krivokapić
 
Vol. 66, Br. 1 (2018) OBJEKTIVNA ODGOVORNOST MEDICINSKIH POSLENIKA ZA ŠTETU OD OPASNIH MEDICINSKIH SREDSTAVA – ARGUMENTI PRO ET CONTRA Sažetak   PDF   Doi
Đorđe L. Nikolić
 
Vol. 63, Br. 2 (2015) OBNOVA RADA PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU NEPOSREDNO POSLE ZAVRŠETKA DRUGOG SVETSKOG RATA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Dragan D. Pantić
 
Vol. 65, Br. 1 (2017) Očuvanje biodiverziteta i pravo intelektualne svojine: konceptualni nesporazum Sažetak   PDF   DOI
Slobodan Marković
 
Vol. 66, Br. 3 (2018) OD BIOLOŠKOG DO MEŠOVITOG METODA UTVRĐIVANJA NEURAČUNLJIVOSTI U KRIVIČNOM PRAVU Sažetak   PDF   DOI
Dragiša Drakić, Gordana Drakić
 
Vol. 65, Br. 1 (2017) Od kompromisa do principa: preispitivanje koncepta supsidijarnosti i njegove uloge u reformi Evropskog suda za ljudska prava Sažetak   PDF   DOI
Aleksandar Todorović
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Odgovornost roditelja za prekršaje koje učine njihovi potomci Sažetak   PDF   DOI
Branislav R. Ristivojević, Ivan D. Milić
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Odlučnim polukorakom napred – osvrt na Zakon o ulaganjima Sažetak   PDF   DOI
Vladimir Pavić
 
Vol. 66, Br. 3 (2018) ODNOS MEĐUNARODNOG PRAVA LJUDSKIH PRAVA I MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA Sažetak   PDF   DOI
Antonia Jutronić
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Odnos poreskog prava i privatnog prava Sažetak   PDF   DOI
Dejan Popović, Gordana Ilić-Popov
 
Vol. 66, Br. 3 (2018) ODNOS UJEDINJENIH NACIJA I EVROPSKE UNIJE: MULTILATERALNI PRAGMATIZAM U OČUVANJU MIRA I BEZBEDNOSTI Sažetak   PDF   DOI
Vladimir Ateljević
 
Vol. 63, Br. 3 (2015) ON CREDITOR’S SUPPLEMENTAL RIGHTS Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Vuk Radović, Nenad Tešić
 
Vol. 62, Br. 3 (2014) ON CRYSTALLIZATION OF LAW Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Jenő Szmodis
 
Vol. 66, Br. 1 (2018) OPEN-PRICE UGOVORI O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE – ODNOS ČLANOVA 14 I 55 KONVENCIJE UJEDINjENIH NACIJA O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE Sažetak   PDF   Doi
Sandra Fišer Šobot
 
Vol. 65, Br. 2 (2017) OPOREZIVANjE KAPITALNIH DOBITAKA PRIVREDNIH DRUŠTAVA OD PRENOSA AKCIJA UZ NAKNADU Sažetak   PDF   doi
Dejan Popović, Gordana Ilić Popov
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Opoziv čeka Sažetak   PDF   DOI
Mirjana Radović
 
Vol. 66, Br. 3 (2018) OVLAŠĆENJA JAVNOG BELEŽNIKA U PORODIČNOM PRAVU SRBIJE SA OSVRTOM NA PRAVO HRVATSKE, CRNE GORE I BOSNE I HERCEGOVINE Sažetak   PDF   DOI
Melanija Jančić
 
Vol. 63, Br. 3 (2015) PATRIA POTESTAS OR MURDER IN THE FAMILY Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Miroslava Mirković
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) Paul Collier, Exodus: Immigration and Multiculturalism in the 21 Century, Allen Lane & Penguin Books, London 2013, 309. Detalji   PDF
Boris Begović
 
101 - 125 od 249 stavke/a << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>