Indeks naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Vol. 63, Br. 2 (2015) Niamh Dunne, Competition Law and Economic Regulation. Making and Managing Markets,Cambridge University Press, 2015, 373. Detalji   PDF   HTML
Ana Odorović
 
Vol. 65, Br. 3 (2017) NIŠTAVOST OSNIVANjA PRIVREDNOG DRUŠTVA: UPOREDNOPRAVNA TEORIJA I PRAVO EVROPSKE UNIJE Sažetak   PDF   doi
Tatjana Jevremović Petrović
 
Vol. 64, Br. 2 (2016) Ništavost statusne promene nakon registracije Sažetak   PDF   DOI
Tatjana Jevremović Petrović
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) NOBELOVA NAGRADA ZA EKONOMSKE NAUKE U 2014. GODINI: ŽAN TIROL Sažetak   PDF   HTML
Branko Radulović
 
Vol. 63, Br. 3 (2015) NORMATIVE FRAMEWORK FOR THE PROTECTON AGAINST GENETIC DISCRIMINATION IN SERBIA Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Nevena Nikola Petrušić
 
Vol. 65, Br. 3 (2017) NORMATIVNI OKVIR ZA SUPROTSTAVLjANjE TRGOVINI LjUDSKIM ORGANIMA Sažetak   PDF   doi
Božidar Banović
 
Vol. 64, Br. 3 (2016) NOTARIAL FORM AD SOLEMNITATEM IN MONTENEGRIN LAW Sažetak   PDF (English)   DOI (English)
Velibor Korać
 
Vol. 65, Br. 3 (2017) NOVACIJA KAO NAČIN PRESTANKA OBLIGACIJA Sažetak   PDF   doi
Marko Perović
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) O DEJSTVIMA MODIFIKACIJE UGOVORA ODLOŽNIM USLOVOM Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Snežana Dabić
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) O DOBROVOLjNOSTI ODUSTANKA OD IZVRŠENjA KRIVIČNOG DELA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Ivan Đokić
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) O EKONOMSKOJ NEJEDNAKOSTI I DRUŠTVENOM BLAGOSTANjU Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Boris Begović
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) O KODIFIKACIONOM ISTORIJATU MAĐARSKOG GRAĐANSKOG PRAVA I O NOVOM MAĐARSKOM GRAĐANSKOM ZAKONIKU Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Jožef Salma
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) O NASTANKU MERA BEZBEDNOSTI KAO KRIVIČNIH SANKCIJA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Dragiša Drakić
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) O uslovljenoj i usmerenoj slobodi ugovaranja privrednih subjekata Sažetak   PDF   DOI
Marko Đurđević, Dragan Pavić
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) O USTAVNOSTI IZVRŠENjA POTRAŽIVANjA PUTEM PRIVATNIH IZVRŠITELJA Sažetak   PDF   DOI
Nikola Bodiroga
 
Vol. 66, Br. 3 (2018) OBAVEZNA VAKCINACIJA DECE: PRAVO PACIJENATA ILI INTERES JAVNOG ZDRAVLJA? Sažetak   PDF   DOI
Marija Draškić
 
Vol. 66, Br. 3 (2018) OBIČAJI KAO IZVORI MEĐUNARODNOG KOSMIČKOG PRAVA Sažetak   PDF   DOI
Boris Krivokapić
 
Vol. 66, Br. 1 (2018) OBJEKTIVNA ODGOVORNOST MEDICINSKIH POSLENIKA ZA ŠTETU OD OPASNIH MEDICINSKIH SREDSTAVA – ARGUMENTI PRO ET CONTRA Sažetak   PDF   Doi
Đorđe L. Nikolić
 
Vol. 63, Br. 2 (2015) OBNOVA RADA PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU NEPOSREDNO POSLE ZAVRŠETKA DRUGOG SVETSKOG RATA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Dragan D. Pantić
 
Vol. 65, Br. 1 (2017) Očuvanje biodiverziteta i pravo intelektualne svojine: konceptualni nesporazum Sažetak   PDF   DOI
Slobodan Marković
 
Vol. 66, Br. 3 (2018) OD BIOLOŠKOG DO MEŠOVITOG METODA UTVRĐIVANJA NEURAČUNLJIVOSTI U KRIVIČNOM PRAVU Sažetak   PDF   DOI
Dragiša Drakić, Gordana Drakić
 
Vol. 65, Br. 1 (2017) Od kompromisa do principa: preispitivanje koncepta supsidijarnosti i njegove uloge u reformi Evropskog suda za ljudska prava Sažetak   PDF   DOI
Aleksandar Todorović
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Odgovornost roditelja za prekršaje koje učine njihovi potomci Sažetak   PDF   DOI
Branislav R. Ristivojević, Ivan D. Milić
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Odlučnim polukorakom napred – osvrt na Zakon o ulaganjima Sažetak   PDF   DOI
Vladimir Pavić
 
Vol. 66, Br. 3 (2018) ODNOS MEĐUNARODNOG PRAVA LJUDSKIH PRAVA I MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA Sažetak   PDF   DOI
Antonia Jutronić
 
101 - 125 od 262 stavke/a << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>