Indeks naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Vol. 64, Br. 3 (2016) NOTARIAL FORM AD SOLEMNITATEM IN MONTENEGRIN LAW Sažetak   PDF (English)   DOI (English)
Velibor Korać
 
Vol. 65, Br. 3 (2017) NOVACIJA KAO NAČIN PRESTANKA OBLIGACIJA Sažetak   PDF   doi
Marko Perović
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) O DEJSTVIMA MODIFIKACIJE UGOVORA ODLOŽNIM USLOVOM Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Snežana Dabić
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) O DOBROVOLjNOSTI ODUSTANKA OD IZVRŠENjA KRIVIČNOG DELA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Ivan Đokić
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) O EKONOMSKOJ NEJEDNAKOSTI I DRUŠTVENOM BLAGOSTANjU Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Boris Begović
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) O KODIFIKACIONOM ISTORIJATU MAĐARSKOG GRAĐANSKOG PRAVA I O NOVOM MAĐARSKOM GRAĐANSKOM ZAKONIKU Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Jožef Salma
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) O NASTANKU MERA BEZBEDNOSTI KAO KRIVIČNIH SANKCIJA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Dragiša Drakić
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) O uslovljenoj i usmerenoj slobodi ugovaranja privrednih subjekata Sažetak   PDF   DOI
Marko Đurđević, Dragan Pavić
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) O USTAVNOSTI IZVRŠENjA POTRAŽIVANjA PUTEM PRIVATNIH IZVRŠITELJA Sažetak   PDF   DOI
Nikola Bodiroga
 
Vol. 63, Br. 2 (2015) OBNOVA RADA PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU NEPOSREDNO POSLE ZAVRŠETKA DRUGOG SVETSKOG RATA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Dragan D. Pantić
 
Vol. 65, Br. 1 (2017) Očuvanje biodiverziteta i pravo intelektualne svojine: konceptualni nesporazum Sažetak   PDF   DOI
Slobodan Marković
 
Vol. 65, Br. 1 (2017) Od kompromisa do principa: preispitivanje koncepta supsidijarnosti i njegove uloge u reformi Evropskog suda za ljudska prava Sažetak   PDF   DOI
Aleksandar Todorović
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Odgovornost roditelja za prekršaje koje učine njihovi potomci Sažetak   PDF   DOI
Branislav R. Ristivojević, Ivan D. Milić
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Odlučnim polukorakom napred – osvrt na Zakon o ulaganjima Sažetak   PDF   DOI
Vladimir Pavić
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Odnos poreskog prava i privatnog prava Sažetak   PDF   DOI
Dejan Popović, Gordana Ilić-Popov
 
Vol. 63, Br. 3 (2015) ON CREDITOR’S SUPPLEMENTAL RIGHTS Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Vuk Radović, Nenad Tešić
 
Vol. 62, Br. 3 (2014) ON CRYSTALLIZATION OF LAW Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Jenő Szmodis
 
Vol. 65, Br. 2 (2017) OPOREZIVANjE KAPITALNIH DOBITAKA PRIVREDNIH DRUŠTAVA OD PRENOSA AKCIJA UZ NAKNADU Sažetak   PDF   doi
Dejan Popović, Gordana Ilić Popov
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Opoziv čeka Sažetak   PDF   DOI
Mirjana Radović
 
Vol. 63, Br. 3 (2015) PATRIA POTESTAS OR MURDER IN THE FAMILY Sažetak   HTML (English)   PDF (English)   DOI (English)
Miroslava Mirković
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) Paul Collier, Exodus: Immigration and Multiculturalism in the 21 Century, Allen Lane & Penguin Books, London 2013, 309. Detalji   PDF
Boris Begović
 
Vol. 64, Br. 3 (2016) Philip T. Hoffman, Why Did Europe Conquer the World?, Princeton University Press, Princeton & Oxford, 2015, 272 Detalji   PDF (English)
Boris Begović
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) POBIJANjE UGOVORA O JEMSTVU U STEČAJNOM POSTUPKU Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Dragor Hiber
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) POKAJNIČKI PROGRAM I ODGOVORNOST ZA ŠTETU ZBOG POVREDE PRAVA KONKURENCIJE Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Ivana Rakić
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) POLITIČKI IDENTITET ATINE I ARHITEKTURA AKROPOLjA Sažetak   PDF   DOI
Miloš Zdravković
 
76 - 100 od 193 stavke/a << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>