Indeks naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Vol. 65, Br. 2 (2017) UGOVOR O OSIGURANjU SPOSOBNOSTI VRAĆANjA KREDITA Sažetak   PDF   doi
Nataša Petrović Tomić
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) ULOGA POROTE U FRANCUSKOM KRIVIČNOM POSTUPKU Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Dragana Čvorović, Veljko Turanjanin
 
Vol. 63, Br. 2 (2015) ULOGA PRAVOSUDNE AKADEMIJE U IZBORU SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA U DRŽAVAMA U OKRUŽENJU Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)
Milorad Dragoljub Debeljacki
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) UNAPRED PRIPREMLjENI PLANOVI REORGANIZACIJE I PROBLEM NEGATIVNE SELEKCIJE Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Branko Radulović
 
Vol. 65, Br. 4 (2017) UNITED NATIONS INTERNSHIP PROGRAMME POLICY AND THE NEED FOR ITS AMENDMENT Sažetak   PDF (English)   Doi (English)
Marko Novaković
 
Vol. 66, Br. 1 (2018) UNIVERZALNA SUKCESIJA KOD STATUSNIH PROMENA PRIVREDNIH DRUŠTAVA Sažetak   PDF   Doi
Mirjana Radović
 
Vol. 65, Br. 2 (2017) UNUTRAŠNjE PRAVO U MEĐUNARODNOJ INVESTICIONOJ ARBITRAŽI: ZABORAVLjENI I ZAPOSTAVLjENI IZVOR PRAVA Sažetak   PDF   doi
Sanja Đajić, Maja Stanivuković
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) USLOV ZA DOZVOLjENOST TUŽBE PROTIV OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Miloš Radovanović
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) USLOVI ZA VRŠENjE PRAVA AKCIONARA NA POSTAVLjANjE PITANjA Sažetak   PDF   DOI
Vuk Radović
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Uslovni otpust – pravna i penološka analiza Sažetak   PDF   DOI
Đorđe Ignjatović
 
Vol. 65, Br. 2 (2017) USTAV SRBIJE I PRAVA OPOZICIJE Sažetak   PDF   doi
Slobodan P. Orlović
 
Vol. 66, Br. 1 (2018) USTAVNOSUDSKO I ZAKONSKO UOBLIČAVANjE NORMATIVNE NADLEŽNOSTI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE Sažetak   PDF   Doi
Tamaš Korhec, Katinka Beretka
 
Vol. 64, Br. 1 (2016) Uticaj opomene za plaćanje poreskog duga na tok poreske zastarelosti Sažetak   PDF   DOI
Minja Đokić
 
Vol. 66, Br. 1 (2018) UTICAJ PRESTANKA UGOVORA NA STEČENO PRAVO SVOJINE PRIBAVIOCA I TREĆEG LICA U SRPSKOM PRAVU Sažetak   PDF   Doi
Katarina Dolović Bojić
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) UTICAJ SAVESNOSTI POVERIOCA NA POSLEDICE NEOSNOVANIH RASKIDA UGOVORA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Katarina Dolović
 
Vol. 64, Br. 2 (2016) Uticaj sistema vlasti na načelo participacije u savremenim federacijama Sažetak   PDF   DOI
Marko Stanković
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) Uvod u pravo Francuske, Institut za uporedno pravo u Beogradu, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2014, 506. Detalji   PDF
Miloš Stanić
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) VANBRAČNE ZAJEDNICE – KANONSKOPRAVNA PERSPEKTIVA Sažetak   PDF   DOI
Zoran Devrnja
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) VANREDNO UKIDANjE REŠENjA: ODNOS JAVNOG INTERESA I INTERESA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Mirjana Drenovak-Ivanović
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) VETERANI PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LjUDSKA PRAVA: VUČKOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Živorad Rašević
 
Vol. 65, Br. 1 (2017) Vinske posude (vasa vinaria) u rimskom pravu Sažetak   PDF
Samir Aličić
 
Vol. 65, Br. 1 (2017) Vinske posude (vasa vinaria) u rimskom pravu Sažetak   PDF   DOI
Samir Aličić
 
Vol. 64, Br. 2 (2016) Vladimir V. Vodinelić, Državina: Pojam, priroda, zaštita i razlog zaštite, Beograd 2015, 161. Detalji   PDF
Radenka Cvetić
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) VREDNOSNA USMERENOST PRAVA NASPRAM PRAVNOG POZITIVIZMA Sažetak   PDF   DOI
Marko Trajković
 
Vol. 65, Br. 2 (2017) VRŠENjE RODITELjSKOG PRAVA U SLUČAJU OSPORAVANjA/UTVRĐIVANjA OČINSTVA DETETA – TRI PRISTUPA NEMAČKOG, ENGLESKOG I SRPSKOG PRAVA Sažetak   PDF   doi
Uroš Novaković
 
226 - 250 od 262 stavke/a << < 5 6 7 8 9 10 11 > >>