Indeks naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Vol. 66, Br. 1 (2018) UTICAJ PRESTANKA UGOVORA NA STEČENO PRAVO SVOJINE PRIBAVIOCA I TREĆEG LICA U SRPSKOM PRAVU Sažetak   PDF   Doi
Katarina Dolović Bojić
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) UTICAJ SAVESNOSTI POVERIOCA NA POSLEDICE NEOSNOVANIH RASKIDA UGOVORA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Katarina Dolović
 
Vol. 64, Br. 2 (2016) Uticaj sistema vlasti na načelo participacije u savremenim federacijama Sažetak   PDF   DOI
Marko Stanković
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) Uvod u pravo Francuske, Institut za uporedno pravo u Beogradu, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2014, 506. Detalji   PDF
Miloš Stanić
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) VANBRAČNE ZAJEDNICE – KANONSKOPRAVNA PERSPEKTIVA Sažetak   PDF   DOI
Zoran Devrnja
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) VANREDNO UKIDANjE REŠENjA: ODNOS JAVNOG INTERESA I INTERESA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Mirjana Drenovak-Ivanović
 
Vol. 63, Br. 1 (2015) VETERANI PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LjUDSKA PRAVA: VUČKOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Živorad Rašević
 
Vol. 65, Br. 1 (2017) Vinske posude (vasa vinaria) u rimskom pravu Sažetak   PDF
Samir Aličić
 
Vol. 65, Br. 1 (2017) Vinske posude (vasa vinaria) u rimskom pravu Sažetak   PDF   DOI
Samir Aličić
 
Vol. 64, Br. 2 (2016) Vladimir V. Vodinelić, Državina: Pojam, priroda, zaštita i razlog zaštite, Beograd 2015, 161. Detalji   PDF
Radenka Cvetić
 
Vol. 62, Br. 1 (2014) VREDNOSNA USMERENOST PRAVA NASPRAM PRAVNOG POZITIVIZMA Sažetak   PDF   DOI
Marko Trajković
 
Vol. 65, Br. 2 (2017) VRŠENjE RODITELjSKOG PRAVA U SLUČAJU OSPORAVANjA/UTVRĐIVANjA OČINSTVA DETETA – TRI PRISTUPA NEMAČKOG, ENGLESKOG I SRPSKOG PRAVA Sažetak   PDF   doi
Uroš Novaković
 
Vol. 64, Br. 3 (2016) WHICH ANIMAL RIGHTS SHOULD BE RECOGNISED? Sažetak   PDF (English)   DOI (English)
Nataša Stojanović
 
Vol. 65, Br. 4 (2017) WHY DO BORROWERS CHOOSE SUBOPTIMAL MORTGAGE CONTRACTS? A BEHAVIORAL ECONOMICS APPROACH Sažetak   PDF (English)   Doi (English)
Ana Odorović
 
Vol. 65, Br. 3 (2017) William Domnarski, Richard Posner, Oxford University Press, New York 2016, 293 Detalji   PDF
Ana Odorović
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) William Easterly, The Tyranny of Experts: Economists, Dictators and the Forgotten Rights of the Poor, Basic Books, New York, 2013, 394 Sažetak   PDF   HTML
Peđa Mitrović
 
Vol. 65, Br. 2 (2017) William N. Goetzmann, Money Changes Everything – How Finance Made Civilization Possible, Princeton University Press, Princeton – Oxford 2016, 584 Detalji   PDF
Lidija Živković
 
Vol. 65, Br. 1 (2017) Xavier Vives, Competition and Stability in Banking: The Role of Regulation and Competition Policy, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 2016, 324. Detalji   PDF
Ana Odorović
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) ZALOŽNO PRAVO NA VAZDUHOPLOVU S POSEBNIM OSVRTOM NA ZAKONSKO ZALOŽNO PRAVO Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Svetislav Janković
 
Vol. 62, Br. 2 (2014) ZAŠTITA KOLEKTIVNIH INTERESA POTROŠAČA Sažetak   PDF   HTML   Summary (English)   DOI
Branka Babović
 
Vol. 64, Br. 2 (2016) Zlatija Đukić-Veljović (1939–2016) Detalji   PDF
Ratko Marković
 
Vol. 66, Br. 2 (2018) ZLOUPOTREBA POVERENjA U OBAVLjANjU PRIVREDNE DELATNOSTI – (NE)USPELI POKUŠAJ OSAVREMENjIVANjA KRIVIČNOG PRAVA Sažetak   PDF   Doi
Natalija Lukić, Jelena Lepetić
 
Vol. 66, Br. 3 (2018) ĐURICA KRSTIĆ (1924–2018) Detalji   PDF
Momir Milojević
 
Vol. 64, Br. 2 (2016) „Slobodno kretanje“ dokaza u krivičnom postupku Sažetak   PDF   DOI
Milana Pisarić
 
226 - 249 od 249 stavke/a << < 5 6 7 8 9 10