Detalji o autoru

Aličić, Samir, Pravni Departman, Državni univerzitet u Novom Pazaru i Pravni fakulte, Univerzitet u Istočnom Sarajevu