Detalji o autoru

Stanić, Miloš

  • Vol. 62, Br. 1 (2014) - Prikazi
    Uvod u pravo Francuske, Institut za uporedno pravo u Beogradu, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2014, 506.
    Detalji  PDF