Vol. 68, Br. 2 (2020)

Sadržaj

Članci

Yannis Katsoulacos
Ivana Rakić
Mateja Đurović
Branko Radulović, Marko Radović
Karmen Lutman
Valentina Cvetković Đorđević
Miljan Savić

Prilozi

Dragan Pantić

Analiza zakonodavstva

Nikola Bodiroga

Komentari sudskih odluka

Marija Draškić

Prikazi

Abbas, S. Ali, Alex Pienkowski, Kenneth Rogoff, eds. 2020. Sovereign Debt: A Guide for Economists and Practitioners. Oxford: Oxford University Press, 436.
Boris Begović
Casey-Maslen, Stuart, Tobias Vestner. 2019. A Guide to International Disarmament Law. New York: Routledge, 252.
Andrej Stefanović
Vujadinović, Dragica, Zorana Antonijević, eds. 2019. Rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju: Koncepti, prakse i izazovi. Novi Sad: Akademska knjiga, 363.
Ivana Barać
Stanković, Marko. 2020. Preobražaji federalne države – Deset rasprava o promenjenoj prirodi i suštini federalizma. Beograd: Izdavački centar Pravnog fakulteta, 409.
Aleksa Nikolić

Sećanja

WERNER KRAWIETZ (1933–2019)
Jasminka Hasanbegović