Vol. 67, Br. 3 (2019)

Sadržaj

Članci

Jasminka Hasanbegović
Mirjana Stefanovski
Bojana Čučković
Mihajlo Vučić
Tatjana Milić
Miloš Živković, Marko Milenković, Sofija Nikolić Popadić
Damir Banović
Goran Dajović, Bojan Spaić
Borko Mihajlović
Milica Novaković
Andreas Serafim
Đorđe Marković

Komentari sudskih odluka

Nikola Bodiroga

Prikazi

Nebojša Jovanović. 2017. Saobraćajno pravo. Knjiga 1, Opšti deo. Beograd: Centar za izdavaštvo i informisanje Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 566.
Slobodan Ilijić
Jovanović, Miodrag A. 2019. The Nature of International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 272.
Damir Banović
Hassan Malik. 2018. Bankers and Bolsheviks: International Finance and the Russian Revolution. Princeton – Oxford: Princeton University Press, 296
Boris Begović
Posner, Eric, Glen Weyl. 2018. Radical Markets: Uprooting Capitalism and Democracy for a Just Society. Princeton: Princeton University Press, 338
Nikola Ilić
Eichengreen, Barry, Arnaud Mehl, Livia Chitu. 2017. How Global Currencies Work: Past, Present, and Future. Princeton – Oxford: Princeton University Press, 272.
Ana Odorović

Sećanja

HANS ANKUM (1930–2019)
Milena Polojac