Informacije za čitaoce

Mi podstičemo naše čitaoce da se pretplate na servis obavešavanja o izdanjima za ovaj časopis. Ako ste pretplatnik, dobićete putem e-maila, sadržaj za svaki novi broj časopisa i pozive za podnošenje radova. Pogledajte izjavu o privatnosti časopisa, koji osigurava čitaoce da se njihovo ime i email adresa neće koristiti u druge svrhe.