PRAVNA ODGOVORNOST ZA RAZVOJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Predrag Stojanović, Ilija Zindović

Sažetak


U radu autori nastoje da klasifikuju i objasne pravne osnove odgovor- nosti u sistemu ravnoteže održivog razvoja i zaštite životne sredine. Metodom analize teorijskih stavova i zakonskih normi zaključuju da klasična pravila o odgovornosti za štetu u životnoj sredini, u savremenim uslovi- ma, nisu mogli pružiti adekvatnu zaštitu. Utvrđivanje novih i efikasnijih osnova odgovornosti, pokazalo se neophodnim. U tom smislu princip „zagađivač plaća“ predstavlja poseban vid objektivne odgovornosti, koji, u svojoj osnovi ne podrazumeva uzročnu vezu između operatera i štete. I pored činjenice da ovaj novi vid odgovornosti sadrži određene elemente poreskog opterećenja i ekonomskih mera, pokazalo se da on ima i logiku svog pravnog postojanja i ekonomsku opravdanost.

Pojmovne odrednice


Održivi razvoj; Životna sredina; Zaštita; Šteta; Odgovornost

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova