O USTAVNOSTI IZVRŠENjA POTRAŽIVANjA PUTEM PRIVATNIH IZVRŠITELJA

Nikola Bodiroga

Sažetak


Usvajanjem Zakona o izvršenju i obezbeđenju 2011. godine napuštena je decenijama duga tradicija sudskog izvršenja potraživanja utvrđenih izvršnim i verodostojnim ispravama. Doduše, vansudsko izvršenje uvedeno je ranije, putem određenih materijalnih zakona, ali je Zakonom o izvršenju i obezbeđenju ustanovLjena nova pravnička profesija- izvršiteLji. Na taj način je jedna suverena funkcija države - prinudno ostvarivanje potraživanja  iz izvršnih i verodostojnih isprava - delegirana privatnim licima. S obzirom na to da izvršni postupak nužno ukLjučuje element prinude prema izvršnim dužnicima odmah se postavilo pitanje ustavnosti ovog koncepta  izvršenja. U radu analiziramo ovo pitanje uzimajući u obzir argumente pravne nauke i retke odluke ustavnih sudova koje su do sada samo na parcijalan način  tretirale ovo pitanje

Pojmovne odrednice


Određivanje izvršenja; Sprovođenje izvršenja; Ustavnost

Ceo tekst:

PDF DOI

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova