PRIVILEGOVANI ROK ZASTARELOSTI: NEUJEDNAČENA PRAKSA VRHOVNOG (KASACIONOG) SUDA I STAV USTAVNOG SUDA

Marija Draškić

Sažetak


Iako se na normativnom, pa i na praktičnom nivou razlika u nadležnostima Ustavnog suda i redovnih sudova može dobro videti i objasniti, u Srbiji se vodila usijana rasprava o tome da li Ustavni sud uopšte može da kontroliše sudske odluke, odnosno da poništava sudske odluke, a posebno odluke najvišeg suda. Cilj ovog teksta je da prikaže jednu odluku Ustavnog suda koja dobro ilustruje i opravdava razloge zbog kojih je Ustavni sud dobio ovlašćenje da odlučuje i o ustavnim žalbama i tako uđe u prostor neposredne zaštite ustavom zajemčenih ljudskih prava i sloboda. U slučaju koji će biti predmet ovog komentara Ustavni sud je delovao na ujednačavanju nedosledne sudske prakse povodom spora o tome da li privilegovani rok zastarelosti treba da važi prema svakom odgovornom licu, a ne samo prema štetniku, i time zaštitio pravo na pravično suđenje onih građana koji su takvom praksom bili oštećeni.


Pojmovne odrednice


Ustavni sud; Vrhovni (kasacioni) sud; Ustavna žalba; Ljudska prava; Privilegovani rok zastarelosti.

Ceo tekst:

PDF PDF(ћир)

Reference


Draškić, Marija. 2019. Ustavna žalba u Srbiji: prostor za tenzije između Ustavnog suda i Vrhovnog (kasacionog) suda. 111‒135. Ustavna žalba u pravnom sistemu Srbije, ur. Edin Šarčević, D. Simović, Sarajevo: Fondacija Centar za javno pravo.

Karanikić Mirić, Marija. 1/2011. Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 59: 178‒204.

Nenadić, Bosa. 2013. O nekim aspektima odnosa ustavnih i redovnih sudova. 71‒111. Uloga i značaj ustavnog suda u očuvanju vladavine prava, ur. Bosa Nenadić. Beograd: Ustavni sud.

Popović, Dragoljub, Marinković, Tanasije. 2016. The emergence of the human rights protection in Serbia under the European Convention on Human Rights: The experience of the first ten years. 373‒400. The Impact of the ECHR on Democratic Change in Central and Eastern Europe – Judicial Perspectives, eds. Iulia Motoc, Ineta Ziemele. Cambridge: Cambridge University Press.

Stojanović, Dragan. 2016. Ustavno pravosuđe – Ustavno procesno pravo. Niš: Pravni fakultet u Nišu.

Studin, Josip. 1983. Član 377. Potraživanje naknade štete prouzrokovane krivičnim delom. 1141‒1143. Komentar Zakona o obligacionim odnosima, knjiga I, ur. Borislav T. Blagojević, Vrleta Krulj, 2. izdanje. Beograd: Savremena administracija.

Vizner, Boris. 1978. Član 377. Potraživanje naknade štete uzrokovane krivičnim djelom. 1325‒1327. Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima, 2. knjiga. Zagreb: nepoznat izdavač.


Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova