KO JE BIO PRVI DEKAN PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA

Dragan Pantić

Sažetak


Istorija Pravnog fakulteta u Beogradu u burnom periodu neposredno nakon završetka Drugog svetskog rata nije do sada detaljnije proučavana. Autor je u radu delimično osvetlio taj period pokušavajući da razreši dilemu ko je bio prvi dekan Pravnog fakulteta u Beogradu nakon oslobođenja. Prema podacima iz fakultetskih hronika, to je bio prof. dr Jovan Đorđević. Međutim, u relevantnoj arhivskoj građi nalazimo drugačije podatke, prema kojima je prvi izabrani dekan Pravnog fakulteta u Beogradu nakon završetka Drugog svetskog rata bio prof. dr Milan Bartoš.


Pojmovne odrednice


Pravni fakultet u Beogradu; Dekan; Drugi svetski rat; Milan Bartoš; Jovan Đorđević.

Ceo tekst:

PDF PDF(ћир)

Reference


Borba. 1945. Svečana akademija povodom otvaranja Pravnog fakul­teta. 5. novembar 1945, br. 268.

Janković Slavko, Mihajlo Milanović, red. 1957. Ko je ko u Jugoslaviji: biografski podaci o jugoslovenskim sa-vremenicima. Beograd: Sedma sila.

Jovanović, Dragoljub. 2008. Medaljoni, knjiga IV. Beograd: Službeni glasnik.

Jovanović, Miodrag, ur. Sto šezdeset pet godina Pravnog fakul­teta Univerziteta u Beogradu: 1841–2006. Beo-grad: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Kandić, Ljubica, Jelena Danilović. 1997. Istorija Pravnog fakul­teta u Beogradu 1808–1905. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Kandić, Ljubica. 2002. Istorija Pravnog fakulteta u Beogradu 1905–1941, druga knjiga, I–II tom. Beograd: Za-vod za udžbenike i nastavna sredstva.

Kandić, Ljubica. 2005. Istorija Pravnog fakulteta u Beogradu 1941–1945, treća knjiga. Beograd: Zavod za udž-benike i nastavna sredstva.

Pantić, Dragan D. 2/2015. Obnova rada Pravnog fakulteta u Beogradu neposredno posle završetka Drugog svet-skog rata. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 63: 154–173.

Politika. 1945. Pravni fakultet je otpočeo rad. 4. novembar 1945, br. 12130

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. 1991. Sto pedeset godina Pravnog fakulteta: 1841–1991. Beograd: Prav-ni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Rajović, Radošin, gl. red. 1970. Ko je ko u Jugoslaviji: jugoslovenski savremenici.. Beograd: Hronometar.

Simić Miodrag. 1996. Beogradski i subotički Pravni fakultet: 1941–1945. Beograd: Publik pres.

Srpska akademija nauka i umetnosti. 2020. Milan Bartoš. https://www.sanu.ac.rs/clan/milan-bartos/, poslednji pristup 4. aprila 2020.


Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova