VREMENSKO VAŽENJE PROCESNIH ZAKONA I DOZVOLJENOST REVIZIJE U PARNIČNOM POSTUPKU: RAZLIČITI STAVOVI USTAVNOG SUDA I VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

Nikola Bodiroga

Sažetak


Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2014. godine, revizijski cenzus smanjen je na 40.000 evra u opštem parničnom postupku, odnosno na 100.000 evra u postupku u privrednim sporovima. Navedenim zakonskim izmenama omogućeno je i izjavljivanje revizije protiv svake drugostepene presude kojom je preinačena prvostepena presuda i odlučeno o zahtevima stranaka, kao i protiv svake drugostepene presude kojom je usvojena žalba, ukinuta prvostepena presuda i odlučeno o zahtevima stranaka. Česte izmene odredaba Zakona o parničnom postupku, ali i odredaba drugih zakona kojima je regulisano pravo na izjavljivanje revizije u posebnim parničnim postupcima, dovele su do problema u određivanju procesnih pravila koja se primenjuju na odlučivanje o dozvoljenosti revizije u konkretnom parničnom postupku, a postojanje tog problema uslovilo je zauzimanje različitih stavova o ovom pitanju od strane Ustavnog suda i Vrhovnog kasacionog suda.


Pojmovne odrednice


Dozvoljenost revizije; Zakon o parničnom postupku. − Zakon o javnom informisanju i medijima; Vrhovni kasacioni sud; Ustavni sud.

Ceo tekst:

PDF PDF(ћир)

Reference


Ballon, Oskar J. 2009. Einführung in das österreichische Zivilprozessrecht: Streitiges Verfahren. Leykam: Manz Verlag.

Bodiroga, Nikola. 3/2015. Neki problemi u primeni Zakona o parničnom postupku u sporovima male vrednosti. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu 49: 653−671.

Bodiroga, Nikola. 2019. Ustavna jemstva u parničnom postupku. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogra-du.

Bodiroga, Nikola. 2013. Pristup VKS u građanskim stvarima − odluka Ustavnog suda i evropski standardi. 192−199. Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, Knjiga 3, ur. Stevan Lilić. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Jakšić, Aleksandar. 2018. Građansko procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Keča, Ranko, Marko Knežević. 4/2017. Dozvoljenost revizije u parničnom postupku zbog preinačujuće žalbene presude: posledica ustavne garantije prava na pravno sredstvo ili samo pravnopolitičko pitanje: ujedno i pri-log učenju o kontrolnom konceptu postupka po pravnim lekovima. Zbornik radova Pravnog fakulteta u No-vom Sadu 51: 1251−1284.

Keča, Ranko, Marko Knežević. 2016. Građansko procesno pravo. Beograd: Službeni glasnik.

Leuenberger, Christoph, Beatrice Uffer-Tobler. 2010. Schweizerisches Zivilprozessrecht. Bern: Stämpfli.

Poznić, Borivoje, Vesna Rakić-Vodinelić. 2015. Građansko procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union.

Triva, Siniša, Mihajlo Dika. 2004. Građansko parnično procesno pravo. Zagreb: Narodne novine.


Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova