ANALITIČKI I SOCIOLOŠKOPRAVNI PRISTUP PROUČAVANJU NORMATIVNIH I DRUŠTVENIH FUNKCIJA PRAVA

Damir Banović

Sažetak


U radu su izloženi stavovi analitičke teorije prava o mogućim funkcijama prava, bilo da se one određuju kao normativne bilo kao društvene. Također, izložen je i pristup verzije sociološkopravne teorije društvenim efektima prava, te kritike analitičkog kao neopravdanog i suviše intuitivnog. Svaka analiza prava kao fenomena polazi i od analize prirode prava, te posljedično, i od njegovih funkcija, odnosno od uvođenja ideje o dualnoj prirodi prava sa idealnim i realnim elementima te posljedično jedne drugačije refleksivne metodologije koja će osvijetliti oba elementa. U konačnici, dat je osvrt na moguća metodološka unapređenja kojima bi se empirijski provjerljivo, a ne apriorno, formirali stavovi o mogućim funkcijama prava te time unaprijedile teorijskopravne analize.


Pojmovne odrednice


Normativne i društvene funkcije; Dualna priroda prava; Sociološkopravni pozitivizam

Ceo tekst:

PDF PDF(ћир)

Reference


Deflem, Mathieu. 2013. The legal theory of Jürgen Habermas. 70‒95. Law and social theory, ed. Reza Banakar, Max Travers. Oxford, UK: Hart Publishing.

Faso, Gvido. 2007. Istorija filozofije prava. Podgorica: CID (Faso, Gvido. 2007. Istorija filozofije prava. Podgori-ca: CID.)

Galligan, Denis. 2010. Law in modern society. Oxford: Oxford University Press.

Galligan, Denis. 2015. Concepts the currency of social understanding of law: A review essay on the later work of William Twining. Oxford Journal of Legal Studies 15: 2, 373‒401.

Habermas, J. [1992] 1996. Between facts and norms. Contributions to a discourse theory of law and democracy. Cambridge: The MIT Press.

Hart, Herbert Lionel Adolphus. 1994. Postscript. 238–275. The concept of law, ed. Penelope A. Bulloch, Joseph Raz. Oxford: Oxford University Press.

Kelsen, Hans. 1961. General theory of law and state. New York: Russell & Russell.

Pound, Roscoe. 1922. An introduction to the philosophy of law. New Haven: Yale University Press.

Pound, Roscoe. 1968. Social control through law. Hamden: Archon Books.

Pound, Roscoe. 1912. The scope and purpose of sociological jurisprudence. Harvard Law Review 25: 6, 1‒28.

Raz, Joseph. 1973. On the functions of law. 278‒304. Oxford Essays in Jurisprudence. Oxford: Clarendon Press.

Spaak, Torben. 2019. Robert Alexy and the Dual Nature of Law. SSRN. https://ssrn.com/abstract=3348272, last visited July 7, 2019.

Tamanaha, Brian Z. 2001. A general jurisprudence of law and society. Oxford: Oxford University Press.


Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova