RIMSKO PRAVO U DOKTORSKIM TEZAMA NIKOLE KRSTIĆA IZ 1854. GODINE

Žika Bujuklić

Sažetak


Autor analizira desetak „teza“ iz oblasti rimskog prava sadržanih u doktorskom radu Nikole Krstića Theses ex scientis juridicis et politicis, koji je odbranio na Kraljevskom univerzitetu u Pešti 1854. godine. Ovaj latinski tekst do sada nigde nije objavljen, pa je celovito prevođenje i stručno komentarisanje zadatak koji tek čeka pravnu nauku. Međutim, autor je već na osnovu parcijalne analize, koja obuhvata samo manji isečak od ukupno sedamdesetak teza, zaključio da je ovaj kandidat raspolagao zavidnim pravničkim obrazovanjem i smelošću da se upusti u do tada nedovoljno istražene oblasti pravne nauke. Krstić je pokazao dobro poznavanje temeljnih ustanova rimskog prava i želju da u svoje „teze“ unese problematiku koja je inovativna, nedovoljno ispitana. Upoređivao je rimske ustanove međusobno, komparirao ih sa pravom drugih antičkih naroda, tragajući za njihovim uticajima u srednjovekovnoj Srbiji i u modernim građanskim zakonicima (SGZ i AGZ). Krstićeva istraživanja su prvi začeci pravnoistorijske nauke u nas i on se opravdano smatra osnivačem te pravne discipline na Beogradskom univerzitetu. Autor zaključuje da su pitanja koja je Krstić pokrenuo ostala predmet proučavanja brojnih civilista i romanista, sve do najnovijih vremena.


Pojmovne odrednice


Nikola Krstić; Doktorski rad; Rimsko pravo; Dušanovo zakonodavstvo; Srpski i Austrijski građanski zakonik

Ceo tekst:

PDF DOI

Reference


Arangio-Ruiz, V., „La Successione contro il testament“, Istituzioni di Diritto Romano, Napoli 1986.

Arnts od Arnesberga, L., Pandekte ili današnje rimsko pravo, V, Nasledno pravo, (prevod D. Mijušković), Beograd 1896. (Arnts von Arnesberg, L., Pandekte ili današnje rimsko pravo, V, Nasledno pravo, (prevod D. Mijušković), Beograd 1896)

Avramović, S., Opšta pravna istorija (stari i srednji vek), Beograd 1999. (Avramović, S., Opšta pravna istorija (stari i srednji vek), Beograd 1999)

Avramović, S., „Nastanak i razvitak pravnoistorijskih predmeta na Pravnom fakultetu u Beogradu“, Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu 5–6/2013.

Avramović, S., „Srpski građanski zakonik (1844) i pravni transplanti – kopija austrijskog uzora ili više od toga?“, Srpski građanski zakonik – 170 godina (ur. M. Polojac, Z. S. Mirković, M. Đurđević), Beograd 2014. (Avramović, S., „Srpski građanski zakonik (1844) i pravni transplanti – kopija austrijskog uzora ili više od toga?“, Srpski građanski zakonik – 170 godina (ur. M. Polojac, Z. S. Mirković, M. Đurđević), Beograd 2014)

Berger, A., Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia 1953.

Blagojević, B., Građanski postupak u rimskom pravu, Beograd 1959. (Blagojević, B., Građanski postupak u rimskom pravu, Beograd 1959)

Bogišić, V., Hube, R., O znaczeniu prawa rzymskíego i rzymsko-byzańtyn­skiego u narodów słowiańskih, Warszawa 1868; prikaz, Rad JAZU, VI, Zagreb 1869.

Bogišić, V., Pisani zakoni na slovenskom jugu, Zagreb 1872.

Bujuklić, Ž., Forum Romanum, rimsko pravo, država, mitovi i legende, Beograd 2016. (Bujuklić, Ž., Forum Romanum, rimsko pravo, država, mitovi i legende, Beograd 2016)

Bujuklić, Ž., Rimsko privatno pravo, Beograd 2017. (Bujuklić, Ž., Rimsko privatno pravo, Beograd 2017)

Bujuklić, Ž., Pravnički dometi pesnika Laze Kostića, Beograd 2018. (Bujuklić, Ž., Pravnički dometi pesnika Laze Kostića, Beograd 2018)

Chiusi, T., Die actio de in rem verso im römischen Recht, München 2001.

Cvetler, J., „Český a Slovenský podíl na poznávaní zákoníku cara Štěpána Dušana“, Europae centralis atque orientalis studia historica 2/1975.

Čučković, V., „Neki problemi rimskih kondikcija“, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu 1961. (Čučković, V., „Neki problemi rimskih kondikcija“, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu 1961)

Danilović, J., „Legis actio per condictionem i njeno poreklo“, Zbornik radova posvećen Albertu Vajsu (ur. D. Stojčević),

Beograd 1966. (Danilović, J., „Legis actio per condictionem i njeno poreklo“, Zbornik radova posvećen Albertu Vajsu (ur. D. Stojčević), Beograd 1966)

Danilović, J., „Actio de in rem verso od rimskog prava do austrijskog OGZ-a“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 2/1968. (Danilović, J., „Actio de in rem verso od rimskog prava do austrijskog OGZ-a“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 2/1968)

Danilović, J., „Srpski građanski zakon i rimsko pravo“, Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika (ur. M. Jovičić), SANU, Beograd 1996. (Danilović, J., „Srpski građanski zakon i rimsko pravo“, Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika (ur. M. Jovičić), SANU, Beograd 1996)

Díaz Bautista, A., „L’intercession des femmes dans la législation de Justinien“, RIDA 30/1983.

Gardner, J., Family and Familia in Roman Law and Life, Oxford 1998.

Guarino, A., Dizionario giuridico romano, Napoli 2003.

Hube, R., O znaczeniu prawa rzymskíego i rzymsko-byzańtynskiego u narodów słowiańskih, Warszawa 1868.

Lamberti, F., „Suggestioni in tema di praesumptio Muciana“, Rivista di Diritto Romano V/2005, http://www.ledonline.it/rivistadirittoroma no/allegati/dirittoromano05lamberti. pdf, 28. jun 2018.

Kaser, M., „Praesumptio Muciana“, Studi di P. De Francisci, I, Milano 1956.

Krstić, N., Theses ex scientiis juridicis et politicis, Pestini 1854.

Krstić, N., „Razmatranja o Dušanovom zakoniku“, Glasnik Društva srbske slovesnosti VI/1854. (Krstić, N., „Razmatranja o Dušanovom zakoniku“, Glasnik Društva srbske slovesnosti VI/1854)

Krstić, N., „O državnom stroju“, Glasnik Društva srbske slovesnosti VII/1855. (Krstić, N., „O državnom stroju“, Glasnik Društva srbske slovesnosti VII/1855)

Krstić, N., „Razmatranja o starom srpskom pravu na osnovu starih pismenih spomenika i Dušanovog zakonika“, Glasnik Društva srbske slovesnosti IX/1857 i XI/1859. (Krstić, N., „Razmatranja o starom srpskom pravu na osnovu starih pismenih spomenika i Dušanovog zakonika“, Glasnik Društva srbske slovesnosti IX/1857 i XI/1859)

Krstić, N., Dnevnik privatnog i javnog života, I‒VIII, Beograd 2005‒2007. (Krstić, N., Dnevnik privatnog i javnog života, I‒VIII, Beograd 2005‒2007)

Macыєіovski, V., Istorія slavenskы prava, Preveo i sa svoimъ primъtbama, koє se na srbsko pravo odnose, popunіo Nikola Krstićъ, І, Szerb Maticza, Budan 1856.

Medicus, D., Zur Geschichte des Senatus Consultum Velleianum, Böhlau 1957.

Milosavljević, Ž., Rimsko privatno pravo, III, Nasledno pravo, Beograd 1900. (Milosavljević, Ž., Rimsko privatno pravo, III, Nasledno pravo, Beograd 1900)

Mitić, M., Rimsko statusno i porodično pravo (sa elementima procedure), Beograd 1983. (Mitić, M., Rimsko statusno i porodično pravo (sa elementima procedure), Beograd 1983)

Mönnich, U., Das Senatus Consultum Velleianum, Böhlau 1999.

Nikolić, D., „Nikola Krstić – prvi profesor pravne istorije na beogradskom Liceju“, Arhiv za pravne i društvene nauke 43(1)/1987. (Nikolić, D., „Nikola Krstić – prvi profesor pravne istorije na beogradskom Liceju“, Arhiv za pravne i društvene nauke 43(1)/1987)

Novaković, S., Primeri književnosti i jezika srpskoga i srpsko-slovenskoga, Beograd 1877. (Novaković, S., Primeri književnosti i jezika srpskoga i srpsko-slovenskoga, Beograd 1877)

Palacký, F., „Právo staroslovanské: Srovnání zákonův cara Stefana Dušana srbského s nejstaršími řády zemskými v Čechách“, Časopis Českého museum XI(1)/1837.

Polojac, M., „Ortakluk kao zajednica imovine u SGZ – istorijski osvrt na § 727“, Srpski građanski zakonik – 170 godina (ur. M. Polojac, Z. S. Mirković, M. Đurđević), Beograd 2014. (Polojac, M., „Ortakluk kao zajednica imovine u SGZ – istorijski osvrt na § 727“, Srpski građanski zakonik – 170 godina (ur. M. Polojac, Z. S. Mirković, M. Đurđević), Beograd 2014)

Romac, A., Izvori rimskog prava, Zagreb 1973.

Romac, A., Rimsko pravo, Zagreb 1981.

Smith, W., A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, London 1875.

Spomenica Dr. Nikole Krstića, Srpska kraljevska akademija, Beograd 1908. (Spomenica Dr. Nikole Krstića, Srpska kraljevska akademija, Beograd 1908)

Stanimirović, V., „Shvatanja o mirazu u antici i njihov uticaj na poimanje miraza kod Srba“, Antički svet, evropska i srpska nauka (ur. K. Maricki Gađanski), Beograd 2009. (Stanimirović, V., „Shvatanja o mirazu u antici i njihov uticaj na poimanje miraza kod Srba“, Antički svet, evropska i srpska nauka (ur. K. Maricki Gađanski), Beograd 2009)

Strohal, I., Miraz za vrijeme braka po rimskom pravu, Zagreb 1898.

Šarkić, S., Lazar Kostić, Theses e scientiis iuridicis et politicis (Teze iz pravnih i političkih nauka), Matica srpska, Novi Sad 2011. (Šarkić, S., Lazar Kostić, Theses e scientiis iuridicis et politicis (Teze iz pravnih i političkih nauka), Matica srpska, Novi Sad 2011)

Vogt, H., Studien zum Senatus Consultum Velleianum, Bonn 1952.

Voltera, E., Istituzioni di diritto privato romano, Roma 1987.

Vuletić, V., „Zašto Srpski građanski zakonik nije pravni transplant – ugovor o prodaji i kupovini“, Srpski građanski zakonik – 170 godina (ur. M. Polojac, Z. S. Mirković, M. Đurđević), Beograd 2014. (Vuletić, V., „Zašto Srpski građanski zakonik nije pravni transplant – ugovor o prodaji i kupovini“ (ur. M. Polojac, Z. S. Mirković, M. Đurđević), Srpski građanski zakonik – 170 godina, Beograd 2014)

Westrup, C. W., Family Property and Patria Potestas, London 1936.

Zigelь, Ө., Zakonnikъ Stefana Dušana, Sanktpeterburgъ 1872.

Zimmerman, R., The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition, Johannesburg 1990.


Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova