USTAVNOSUDSKI AKTIVIZAM U CRNOJ GORI

Hamdija Šarkinović

Sažetak


U radu se analizira odnos prava i politika s ciljem da se odgovori na dva pitanja: da li sudovi krše načelo diobe vlasti i svojim odlukama prelaze u političku sferu te koliki je stepen razvijenosti sudskog aktivizma u Crnoj Gori.

Sudski aktivizam nastaje kada sudovi pored presuđivanja pravnih sporova imaju za cilj stvaranje politike. U radu se ukazuje na važnost sudskog aktivizma radi podizanja pravne sigurnosti, pazeći da se zakonodavna aktivnost parlamenta previše ne sužava i ne ograničava, na pitanje da li je sudski aktivizam u Crnoj Gori razvijen i na važnost ustavnih sudova u ostvarivanju načela ustavnosti, zakonitosti i vladavini prava, kao najviših vrijednosti ustavnog poretka u liberalno-demokratskim državama.


Pojmovne odrednice


Dioba vlasti; Sudski aktivizam; Ustavno sudstvo; Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država; Ustavni sud Crne Gore.

Ceo tekst:

PDF

Reference


Bačić, A., „O sudskom aktivizmu ili o političkoj ulozi sudova“, Politička misao 3/95.

Bačić, A., Hrvatska i izazovi konstitucionalizma, Split 2001.

Bačić, P., Konstitucionalizam i sudski aktivizam, Sveučilišna knjižnica, Split 2010.

Barak, A, The Judge in a democracy, Princeton – Oxford 2006.

Bekon, F., Eseji ili savjeti politički i moralni, Nova Atlantida, Kultura, Beograd 1967.

Capplletti, M., Cohen, W, Comparative constitutional law, Indianapolis – New York 1979.

Choper, J. at al., Constitutional law: Cases – Comments and questions, Minnesota 2016.

Dvorkin, R., Suština individualnih prava, CID, Podgorica 2001.

Đorđević, J., Ustavno pravo, Savremena administracija, Beo­grad 1967.

Farber, D., Sherry S., Judgment Calls: Principle and Politics in Constitutional Law, Oxford 2009.

Hill, R. T., „Sovereign immunity and the act of State doctrine: theory and policy in United States law“, The Rabel Journal of Comparative and International Private Law 1/1982.

Koopmans, T., Court and Political Institution, Cambrige 2003.

Krapac., D, Postupak pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, Zagreb 2014.

Limbah, J., Savezni ustavni sud NJemačke, IRZ, Sarajevo 2012.

McNair, A., Buckland W., Roman Law and Common Law: A Comparison in Outline, Cambridge 1965.

Öhlinger, T., „The Genesis of the Austrian Model of Constitutional Review of Legislation“, Ratio Juris 2/2003.

Podolnjak, R., „Američki Vrhovni sud kao politička institucija: Bush vs. Gore“, Pravni vjesnik 1–2/2003.

Rotunda, R., Nowak, J., Young, N., Treatise on Constitutional Law: Substance and procedure, Oxford 1986.

Schoeller, H, „Ustavni sud u zaštiti ljudskih prava”, Pravo, Zagreb 24/2000.

Smerdel, B., Ustavno uređenje europske Hrvatske, Zagreb 2013.

Stojanović, D., „Ustavni sud u svetlu interpretativnih odluka u normativnoj kontroli“, Zbornik Pravnog fakulteta u Nišu 72/ 2016.

Stone, G. R. at al., Constitutional law, New York 2001.

Vorlander, H., Ustav, ideja i historija, IRZ, Sarajevo 2012.

Wolfe, C., Judical activism: Bulwark of Freedom or Precarrious Security?, Oxford 1997.


Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova