PRAVO NA PRIVATNOST ZAPOSLENIH

Jelena Danilović

Sažetak


Pitanje prava na privatnost zaposlenih dobija značaj razvojem ra­zličitih sredstava nadzora i kontrole u XXI veku. Regulativa zaštite podataka o ličnosti u Srbiji nova je i nedorečena, a praksa nadležnih organa u začetku, što otvara vrata mnogim diskusijama i praktičnim problemima. U ovom radu pokušavamo da sistematizujemo i kritički razmotrimo postojeća teorijska, zakonska i praktična rešenja bitna za razumevanje prava na privatnost zaposlenih u Srbiji početkom XXI veka. Rad podeljen je u dve glavne celine: u prvom delu postavljamo teorijski i zakonodavni okvir prava na privatnost zaposlenih, a u drugom delu analiziramo pravni standard razumno očekivane privatnosti i iznosimo moguće smernice za praktičnu implementaciju tog standarda. U radu se zastupa hipoteza da je načelo razumno očekivane privatnosti, kakvo je razvijeno u evropskoj praksi, ključno za razumevanje i zaštitu prava na privatnost zaposlenih.


Pojmovne odrednice


Pravo na privatnost, Radni odnos, Podaci o ličnosti

Ceo tekst:

PDF doi

Reference


Article 29 Working Party, Working document on surveillance and monitoring of electronic communications in the workplace, http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2002/wp55_en.pdf, 23. mart 2017.

Alexy, R., „Constitutional Rights and Proportionality“, Revus 22/2014.

Brey, P., „The Importance of Workplace Privacy“, The Ethics of Workplace Privacy (eds. S. O. Hansson, E. Palm), Brisel 2005.

De Schutter, O., „La protection du travailleur vis-à-vis des nouvelles technologies dans l’emploi“, Revue trimes-trielle des droits de l’homme 54/2003.

Franeta, D., Ljudsko dostojanstvo kao pravna vrednost, Beograd 2015.

Glensy, D. R., „The Right to Dignity“, Columbia Human Rights Law Review 43/2011.

Jašarević, S., „Nove tendencije u oblasti zaštite ličnih podataka na radu u međunarodnom pravu“, Radno i socijalno pravo XX, 1/2016.

Kovačević, Lj., Pravna subordinacija u radnom odnosu i njene granice, Beograd 2013.

Kovačević, Lj., „Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti kao radnopravni problem“, Socijalna prava i evropske integracije, zbornik radova sa Savetovanja pravnika (ur. B. Šunderić, B. Lubarda, P. Jovanović), Beograd 2011.

Kovačević, Lj., „Radni odnos i pravo na poštovanje privatnog života“, Ostvarivanje i zaštita socijalnih prava, zbornik radova sa Savetovanja pravnika (ur. B. Šunderić, B. Lubarda, P. Jovanović), Beograd 2010.

Levin, A., „Is There a Global Approach to Workplace Privacy?“, Surveillance, Privacy, and the Globalization of personal information: international comparisons (eds. E. Zureik, E. Smith, L. Harling Stalker, D. Lyon), Montreal 2010.

Mantouvalou, V., „Life after Work: Privacy and Dismissal“, LSE Law, Society and Economy Working Papers 5/2008, 1–28.

Marković, B. S., Ogled o odnosima između pojma pravde i razvitka pozitivnog privatnog prava, Beograd 1995.

Morgan, C., „Employer Monitoring of Employee Electronic Mail and Internet Use“, McGill Law Journal 44/1999.

Onn, Y. et al., Privacy in the Digital Environment, Haifa 2005.

Pirc Musar, N., Vodič kroz Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Beograd 2009. (Pirc Musar, N., Vodič kroz Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Beograd 2009)

Rustad, M. L., Paulsson S. R., „Monitoring Employee E-Mail and Internet Usage: Avoiding the Omniscient Electronic Sweatshop: Insights from Europe“, University of Pennsylvania Journal of Labor and Employment Law 7/2005.

Solove, D. J., Understanding Privacy, Cambridge 2008.

Šabić R., „I na poslu mora postojati ‘razumno očekivana privatnost’“, http://www.poverenik.rs/sr/saopstenja-i-aktuelnosti/ 1669-i-na-poslu-mora-postojati-razumno-ocekivana-privatnost.html, 23. mart 2017.

Šabić R., „Pitanja i odgovori“, http://www.poverenik.rs/sr/pitanja-i-odgovori/1596-pitanja-i-odgovori.html, 23. mart 2017.

Šabić, R., „Poligrafsko ispitivanje – nedozvoljena obrada ličnih podataka“, http://www.poverenik.rs/sr/saopstenja-i-aktuelnosti/2403-poligrafsko-ispitivanje-nedozvoljena-obrada-licnih-podataka.html, 23. mart 2017.

Šabić, R., „Zašto nam treba novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti“, http://www.poverenik.rs/sr/model-zakona-o-zastiti-podataka-o-licnosti.html, 1. februar 2017.

Šabić, R., „Nov model zakona o zaštiti podataka o ličnosti“, http://www.poverenik.org.rs/sr/ saopstenja-i-aktuelnosti/2554-nov-model-zakona-o-zastiti-podataka-o-licnosti.html, 23. mart 2017.

Thomson, J. J., „The Right to Privacy“, Philosophy and Public Affairs IV, 4/1975.

Živković, B. „Pravo na privatnost zaposlenog i video nadzor“, Pravni informator 6/2015.

Warren, S. D., Brandeis, L. D, „The Right to Privacy“, Harvard Law Review IV, 5/1890.


Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova