OPOREZIVANjE KAPITALNIH DOBITAKA PRIVREDNIH DRUŠTAVA OD PRENOSA AKCIJA UZ NAKNADU

Dejan Popović, Gordana Ilić Popov

Sažetak


Predmet ovog rada je poreski tretman kapitalnih dobitaka privrednih društava od prodaje akcija i udela, kako u nacionalnom, tako i ugovornom poreskom pravu. Autori ukazuju na to da Autentično tumačenje čl. 27 Zakona o porezu na dobit pravnih lica otvara prostor za oporezivanje i potencijalnog, a ne samo realizovanog kapitalnog dobitka, iz čega proističu štetne posledice. Na osnovu uporednopravne analize, oni predlažu mere za otklanjanje postojećeg ekonomskog dvostrukog oporezivanja i zalažu se za pružanje kredita za porez na kapitalne dobitke plaćen u inostranstvu. Radi sprečavanja poreske evazije, sugeriše se uvođenje jemstva za rezidentno privredno društvo kada od njega nerezidentno društvo ostvari kapitalni dobitak, a ne podnese poresku prijavu. Na osnovu analize važećih poreskih ugovora Srbije zaključeno je da se u njih 28 nalazi samo opšte koliziono pravilo, kojim se pravo oporezivanja kapitalnog dobitka od otuđenja akcija ili udela prepušta isključivo državi rezidentstva lica koje je otuđilo akcije, odnosno udele, dok je u preostalih 30 predviđeno i dopunsko koliziono pravilo.


Pojmovne odrednice


Kapitalni dobitak, Akcije, Udeli u kapitalu, Porez na kapitalne dobitke, Ugovori o izbegavanju dvostrukog opore­zivanja

Ceo tekst:

PDF doi

Reference


Bittker, B. L., Lokken, L., Federal Taxation of Income, Estates and Gifts, Vol. 1, Warren, Gorham & Lamont, Boston 1999.

Dabetić, D., Republika Srbija i izbegavanje dvostrukog oporezivanja, Računovodstvo, Beograd 2008.

Feldstein, M., Capital Taxation, Harvard University Press, Cambridge, Ma. 1983.

Goode, R., „Key Issues in the Reform of Personal Income Tax“, The Personal Income Tax: Phoenix from the Ashes? (eds. S. Cnossen, R. M. Bird), North-Holland, Amsterdam 1990.

Hütter, E., „Austria“, Taxation of Companies on Capital Gains on Shares under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties (ed. G. Maisto), IBFD, Amsterdam 2013.

King, J. R., „Taxation of Capital Gains“, Tax Policy Handbook (ed. P. Shome), IMF, Washington D. C. 1995.

Messere, K., Tax Policy in OECD Countries, IBFD, Amsterdam 1993.

Model-konvencija o porezima na dohodak i na imovinu, Srpsko fiskalno društvo, Beograd 2016.

Navez, E.-J., „Belgium“, Taxation of Companies on Capital Gains on Shares under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties (ed. G. Maisto), IBFD, Amsterdam 2013.

The Personal Income Tax: Phoenix from the Ashes? (eds. S. Cnossen, R. M. Bird), North-Holland, Amsterdam 1990.

Pires, M., International Juridicial Double Taxation of Income, Kluwer, Deventer 1990.

Popović, D., Poresko pravo, Pravni fakultet u Beogradu, Beograd 2016.

Popović, D., Ilić Popov, G., „Odnos poreskog prava i privatnog prava“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 1/2016.

Popović, D., Kostić, S. V., Ugovori Srbije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Pravni okvir i tumačenje, Cekos-In, Beograd 2009.

Roth, E. S., „Canada“, Taxation of Companies on Capital Gains on Shares under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties (ed. G. Maisto), IBFD, Amsterdam 2013.

Taxation of Companies on Capital Gains on Shares under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties (ed. G. Maisto), IBFD, Amsterdam 2013.


Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova