Pravna priroda i krivičnopravni (materijalni i procesni) efekat zastarelosti krivičnog gonjenja – II deo

Milan Škulić

Sažetak


Rad sadrži analizu krivičnopravnog i krivičnoprocesnog efekta zastarelosti, kao instituta koji ima „dvostruku prirodu“, kako krivičnopravnu, tako i krivičnoprocesnu, a koji svoje specifično dejstvo ostvaruje pre svega u krivičnom postupku, kada nastupela zastarelost predstavlja trajnu krivičnoprocesnu smetnju, koja onemogućava krivično gonjenje i predstavlja razlog za okončanje krivičnog postupka, ako je on započeo, odnosno sprečava njegovo započinjanje, ukoliko krivični postupak još uvek nije započet, što se u obe ove situacije manifestuje donošenjem odgovarajućih odluka organa postupka – bilo krivičnog suda, bilo javnog tužioca, ukoliko se radi o krivičnim delima za koja se goni po službenoj dužnosti.

U radu se razmatra pojam zastarelosti i njen ratio legis, određena uporednopravna rešenja (nemačko krivično pravo i krivično pravo Sjedinjenih Američkih Država), normativna rešenja u srpskom krivičnom pravu, kao i osnovni krivičnoprocesni efekti zastarelosti, uz posebno analiziranje nelogičnog rešenja u Zakoniku o krivičnom postupku, gde je zastarelost pogrešno svrstana u jednu od apsolutno bitnih povreda odredaba krivičnog postupka.


Pojmovne odrednice


Zastarelost krivičnog gonjenja; Krivično pravo; Krivično delo; Krivično procesno pravo; Krivični postupak; Presuda

Ceo tekst:

PDF DOI

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova