Uticaj sistema vlasti na načelo participacije u savremenim federacijama

Marko Stanković

Sažetak


Jedan od najvećih izazova koji stoje pred svakim ustavotvorcem jeste odabir odgovarajućih oblika države – oblika vladavine, političkog poretka, državnog uređenja i državne vlasti. Pri tom je od izuzetne važnosti kompatibilnost koju su različiti oblici međusobno pokazali u praksi, jer od toga umnogome zavisi efikasnost konkretnog ustavnog sistema. Ovaj rad analizira odnos oblika državnog uređenja s oblicima državne vlasti, tačnije, načine na koje se složeno, federalno državno uređenje „uklapa“ s različitim sistemima vlasti – predsedničkim, skupštinskim, parlamentarnim i mešovitim (polupredsedničkim). Posebna pažnja posvećena je razmatranju odnosa sistema vlasti s načelom participacije federalnih jedinica, odnosno pitanju koliko je u kojem sistemu vlasti moguće obezbediti predstavljenost federalnih jedinica u sastavu federalnih političkih vlasti – izvršne i zakonodavne. Analizirana je i efikasnost različitih sistema vlasti, koja je neretko suprotstavljena širokoj participaciji u federaciji. Osim toga, dat je i kratak osvrt na analizu uticaja izbornih i stranačkih sistema na načelo participacije. Na kraju je učinjen pokušaj da se dâ odgovor na pitanje koji je sistem vlasti najkompatibilniji s federalnim državnim uređenjem.


Pojmovne odrednice


Federacija; Načelo participacije; Predsednički sistem; Parlamentarni sistem; Federalni bikameralizam

Ceo tekst:

PDF DOI

Reference


Basta Fleiner, R. L., Fleiner, T. (eds), Federalism and Multiethnic States – The Case of Switzerland, 2nd Revised Edition, Bâle – Genève – Munich, 2000.

De Vergotini, Đ., Uporedno ustavno pravo, Beograd 2015 (De Vergotini, Đ., Uporedno ustavno pravo, Beograd 2015)

Vošnjak, B., „Federalizam ili decentralizacija“, Arhiv za pravne i društvene nauke 1/1921. (Vošnjak, B., „Federalizam ili decentralizacija“, Arhiv za pravne i društvene nauke 1/1921)

Delpérée, F., Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles – Paris 2000.

Jovanović, C., Država, Beograd 1990. (Jovanović, S., Država, Beograd 1990)

Jovičić, M., Savremeni federalizam, Beograd 1973. (Jovičić, M., Savremeni federalizam, Beograd 1973)

Kelsen, H., „La garantie juridictionnelle de la Constitution“, Revue de droit public, 1928.

Marković, P., Ustavno pravo, Beograd 2014. (Marković, R., Ustavno pravo, Beograd 2014)

Pactet, P., Institutions politiques, Droit constitutionnel, Paris – Milan – Barcelona – Mexico 1989.

Petrov, B., Sukob domova u dvodomnom sistemu, Beograd 2004. (Petrov, V., Sukob domova u dvodomnom sistemu, Beograd 2004)

Popović, Đ., O federalizmu, Beograd 1933. (Popović, Đ., O federalizmu, Beograd 1933)

Simović, D., Kanadski federalizam (magistarska teza), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, neobjavljeno, Beograd 2005. (Simović, D., Kanadski federalizam (magistarska teza), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, neobjavljeno, Beograd 2005)

Simović, D., Polupredsednički sistem, Beograd 2008. (Simović, D., Polupredsednički sistem, Beograd 2008)

Stroschein, S., „What Belgium Can Teach Bosnia: The Uses of Autonomy in ‘Divided House’ States“, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe 3/2003.

Fridrih, J. K., Konstitucionalna demokratija, Podgorica 2005. (Fridrih, J. K., Konstitucionalna demokratija, Podgorica 2005)

Watts, L. R., Comparing Federal Systems in the 1990s, Kingston 1996.


Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova