Rukopisi

Kako prijaviti rukopis

Da li imate korisničko ime i lozinku za časopis Anali Pravnog fakulteta u Beogradu - Časopis za pravne i društvene nauke?
Prijavite se

Da li su Vam potrebni korisničko ime i lozinka?
Registrujte se

Registracija i prijava su obavezne ako želite da ovim putem ponudite rad za objavljivanje i proveravate njegov trenutni status u procesu recenzije i uređivanja.

 

Uputstvo autorima

Članci predati za objavljivanje u časopisu „Anali Pravnog fakulteta u Beogradu“ podležu obaveznoj anonimnoj recenziji dva recenzenta kojima nije poznat identitet autora, kao što ni autoru nije poznat identitet recenzenata.

Radovi se predaju u elektronskom obliku  na adresu anali@ius.bg.ac.rs ili putem platforme za elektronske publikacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu na anali.ius.bg.ac.rs.

Za objavljivanje se predaju isključivo originalni radovi, koji ne predstavljaju deo odbranjene teze, objavljene monografije ili knjige, kao i oni koji nisu objavljeni ili ponuđeni drugom časopisu. O tome autor dostavlja izjavu prilikom slanja teksta Redakciji. U suprotnom Redakcija može da prekine svaku buduću saradnju s autorom.

Obrazac autorske izjave se može preuzeti ovde. Popunjen i potpisan obrazac autorske izjave je potrebno dostaviti prilikom slanja teksta Redakciji.

Etički kodeks je dostupan na internet stranici „Anala“.

Redakcija zadržava pravo da prilagođava rad opštim pravilima uređivanja časopisa i standardu srpskog i engleskog jezika u pogledu pravopisa, gramatike i stila.

„Anali Pravnog fakulteta“ izlaze kvartalno i to krajem marta, juna, septembra i decembra. Rokovi za prijavu radova su 31. januar za prvi broj, 30. april za drugi broj, 31. jul za treći broj i 31. oktobar za četvrti broj.

Uputstvo za autore možete preuzeti ovde.

 

Uslovi za prijavu rukopisa

U postupku prijavljivanja rukopisa, autor je dužan da potvrdi da rukopis zadovoljava dole navedene uslove za objavljivanje. Ako ti uslovi nisu ispunjeni, prijavljeni rukopis može biti odbijen.

  1. Označavanjem polja potvrđujete sledeće:

    Prilog nije ranije objavljen niti je deo odbranjene master ili doktorske teze.

    Dokument je u doc, docx ili rtf formatu.

    Tekst je u potpunosti formatiran u skladu s Pravilima za autore Anala Pravnog fakulteta.

 

Izjava o privatnosti

Imena i email adrese unesene na ovoj strani će se koristiti isključivo za navedene namene i neće biti dostupne za bilo koje druge potrebe niti bilo kojoj drugoj strani van časopisa.