Uredništvo

Glavni urednik

  1. Vanredni profesor Marija Karanikić Mirić, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Zamenik glavnog urednika

  1. Redovni profesor Boris Begovic, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Sekretari

  1. asistent Nikola Goran Ilić, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
  2. asistent Novak Vujičić, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija