Kontakt osoba časopisa

Adresa za poštu

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Bulevar kralja Aleksandra 67,
11000, Beograd, Srbija

Glavni kontakt

Redakcija
Telefon: +381 11 3027600
Fax: +381 11 3221299
Imejl: anali@ius.bg.ac.rs

Pomoćni kontakt

Sekretar
Telefon: +381 11 3027600
Imejl: anali@ius.bg.ac.rs