Anali Pravnog fakulteta u Beogradu - Časopis za pravne i društvene nauke

Fakultetski naučni časopis Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu izlazi od 1953. godine (ISSN: 0003-2565), kao potomak časopisa Arhiv za pravne i društvene nauke koji je izlazio od 1906. godine. Časopis objavljuje naučne članke, kritičke analize, komentare sudskih odluka, priloge iz međunarodnog naučnog života, prikaze knjiga, iz pera nastavnika i saradnika Fakulteta kao i istaknutih naučnih stvaralaca iz zemlje i inostranstva. Časopis izlazi na srpskom i engleskom jeziku. Četvrti godišnji broj objavljuje se isključivo na engleskom jeziku. Prvo zasebno elektronsko izdanje Anala (ISSN:2406-2693) objavljeno je 2015. godine.

Glavni urednik: prof. dr Marija Karanikić Mirić

Zamenik glavnog urednika: prof. dr Boris Begović

Redakcija: prof. dr Zoran Tomić, prof. dr Nebojša Jovanović, prof. dr Goran Ilić, prof. dr Bojan Milisavljević, prof. dr Vojislav Stanimirović, prof. dr Danilo Vuković.

Sekretari: asist. Miloš Vukotić, asist. Nikola Ilić, asist. Novak Vujičić

Članovi Međunarodnog naučnog saveta: Yariv Brauner (University of Florida, USA), John Cerone (Tufts University, USA), Silvio Ferrari (University of Milan, Italy), Kenneth Einar Himma (University  of  Washington,  USA),  Christa Jessel Holst (Max  Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg, Germany), Thomas Koenig (Northeastern University, USA),   Peter Koller (University of Graz, Austria), Janez Kranjc (University of Ljubljana, Slovenia), [Werner Krawietz] (University of Münster, Germany), Rainer Kulms (Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg, Germany), Dzhenevra Igorevna Lukovskaya (St Petersburg State University, Russian Federation), Ingeborg Maus (Goethe University Frankfurt, Germany), Thomas Mertens (Radboud University, Netherlands), Slobodan Milačić (University of Bordeaux, France), Paul du Plessis (The University of Edinburgh, Scotland), Vesna Rijavec (University of Maribor, Slovenia), Željko Šević (Sohar University, Oman), Gerhard Thür (Institute for the Study of Ancient Culture, Austria).


Vol. 68, Br. 2 (2020)


Naslovna strana